Blank modern computer monitor isolated on white background with clipping path
Blank modern computer monitor isolated on white background with clipping path
ZEISS CALYPSO 2020

Efficiënter meten met ZEISS CALYPSO 2019

ZEISS CALYPSO 2019 heeft veel nieuwe functionaliteiten waar u van profiteert. Zo kunt u bijvoorbeeld tijd besparen tijdens het automatisch meten, twee meetplannen vergelijken en het aantal styluswissels voor palletmetingen aanzienlijk verminderen.

Hoe u profiteert:
  • Bespaar tijd tijdens de automatische meetcyclus
  • Voer meettaken sneller uit met ZEISS CALYPSO express
  • Minder stylus wisselingen bij palletmetingen
  • Geoptimaliseerd meetplanbeheer: eenvoudig twee meetplannen vergelijken
An intelligent measurement sequence

Een intelligente meetreeks

Een nieuwe berekeningsmethode kan het aantal verplaatsingen tussen de meetelementen minimaliseren, waardoor de tijd die nodig is voor het programmeren aanzienlijk wordt verminderd en tegelijkertijd kan worden gezorgd voor een efficiënte automatische meetcyclus.

Geoptimaliseerde stylus wisselingen

ZEISS CALYPSO palletoptimalisatie: met deze nieuwe add-on kunt u het aantal styluswissels voor palletmetingen tot een minimum beperken.

Optimized stylus system change-out
Measurement plan comparison in ZEISS CALYPSO 2019

Vergelijking van het meetplan

U heeft nu de mogelijkheid om meetplannen van verschillende locaties/afdelingen te vergelijken en te controleren of uw leverancier het juiste meetplan heeft gebruikt.

Nieuwe gebruikersinterface

Bent u niet bekend met ZEISS CALYPSO? De gebruikersinterface voor ZEISS CALYPSO express beschikt over de belangrijkste functies met een vereenvoudigd display, zodat u uw meetopdrachten snel kunt uitvoeren.

New user interface of ZEISS CALYPSO 2019