ZEISS CALYPSO 2020

Efficiënter meten met ZEISS CALYPSO 2019

ZEISS CALYPSO 2019 heeft veel nieuwe functionaliteiten waar u van profiteert. Zo kunt u bijvoorbeeld tijd besparen tijdens het automatisch meten, twee meetplannen vergelijken en het aantal styluswissels voor palletmetingen aanzienlijk verminderen.

Hoe u profiteert:
 • Bespaar tijd tijdens de automatische meetcyclus
 • Voer meettaken sneller uit met ZEISS CALYPSO express
 • Minder stylus wisselingen bij palletmetingen
 • Geoptimaliseerd meetplanbeheer: eenvoudig twee meetplannen vergelijken

ZEISS CALYPSO 2020: Nieuw kenmerk Highlights
ZEISS CALYPSO dynamic planning

Een intelligente meetreeks

Een nieuwe berekeningsmethode kan het aantal verplaatsingen tussen de meetelementen minimaliseren, waardoor de tijd die nodig is voor het programmeren aanzienlijk wordt verminderd en tegelijkertijd kan worden gezorgd voor een efficiënte automatische meetcyclus.

Geoptimaliseerde stylus wisselingen

ZEISS CALYPSO palletoptimalisatie: met deze nieuwe add-on kunt u het aantal styluswissels voor palletmetingen tot een minimum beperken.

ZEISS CALYPSO creates measurement plans automatically with PMI
Significant performance improvement in ZEISS CALYPSO 2021 freeform

Vergelijking van het meetplan

U heeft nu de mogelijkheid om meetplannen van verschillende locaties/afdelingen te vergelijken en te controleren of uw leverancier het juiste meetplan heeft gebruikt.

Nieuwe gebruikersinterface

Bent u niet bekend met ZEISS CALYPSO? De gebruikersinterface voor ZEISS CALYPSO express beschikt over de belangrijkste functies met een vereenvoudigd display, zodat u uw meetopdrachten snel kunt uitvoeren.

Fast measurement with optics in ZEISS CALYPSO 2021
Further ZEISS CALYPSO 2021 Innovations
 • Simplified planning: New groups with group comment and text element in the protocol with dynamic number of lines.
 • Speed up report generation with ZEISS PiWeb: ZEISS has developed more than 50 new reporting functions, all of which serve to save a considerable amount of time, including: faster plots, faster log display or faster PDF creation.
 • Output of the fourier analysis table in the report: Transfer of up to thirty largest harmonics to ZEISS PiWeb for roundness and waviness control. In addition, the analysis table can be reported in ZEISS PiWeb.
 • AutoRun & defining multiple protocols: A new multiple protocol "Standard ZEISS PiWeb Trend" has been added to the selection list under definition multiple protocol. The trend protocol, which is useful for visualizing multiple measurements, can now also be selected in ZEISS CALYPSO AutoRun.
 • Extended default list of header parameters: The following new fields are available in the log header parameters selection list: "Sample Size", "Measurement Type", "Inspection Lot", "Customer Number", "Inspection Reason", "Screen Dump" and "Normalization Concept".
 • Digital signature in ZEISS CALYPSO: Signing inspection plans with certificates. Digital signing of ZEISS CALYPSO measurement protocols using certificates. Verification of signed measurement plans and protocols. When a measurement plan is signed, unauthorized changes to the measurement plan are prevented. Similarly, automatically signed measurement protocols are possible.
 • Improved change management for comparing measurement plans: Comparing measurement plans become even easier thanks to a new reduced view for filtering interesting changes and differences. It is also now possible to compare different revisions of a measurement plan.
 • New functions in ZEISS CALYPSO curve: New evaluation of line shape with reference length according to ASME Y14.5 and new point retrieval from curves with already processed result points.
Digital Customer Days

ZEISS Digital Customer Days 2021

Would you like to learn more about the new ZEISS CALYPSO 2021 software features and how our software solutions can help you increase your productivity? Then learn more in person or online at our ZEISS Digital Customer Days. In September and October 2021, we will continue our successful series of events and present our software solutions and their innovations to you. Exclusive highlights await customers with a ZEISS software maintenance contract again this year.