Wettelijke kennisgeving

Deze wettelijke kennisgeving geldt voor deze website en domeinen. De kennisgeving geldt niet voor websites en bijbehorende domeinen van ZEISS-bedrijven die aangepaste wettelijke informatie hebben als gevolg van nationale wetgeving. Let daarom op de wettelijke kennisgevingen van alle ZEISS-websites die u bezoekt of ZEISS-programma's die u gebruikt.

In sommige gevallen bevatten ZEISS-websites ook koppelingen naar websites van externe, niet-ZEISS-bedrijven, waarop deze wettelijke kennisgevingen niet van toepassing zijn.

Informatie die is gepubliceerd onder de ZEISS-domeinen bevat mogelijk referenties naar producten en services waarvoor niet is geadverteerd of die niet beschikbaar zijn in uw land. Dergelijke informatie impliceert niet dat ZEISS deze producten of services op een later moment in uw land zal aanbieden. Indien nodig kunt u contact opnemen met onze regionale verkooporganisatie, die u graag van informatie voorziet met betrekking tot de beschikbaarheid van deze producten en services. De presentatie van de producten en services op onze website vormt geen bindend verkoopaanbod.

Indien software wordt aangeboden als gratis download, aanvaardt ZEISS geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het downloaden of gebruiken van de software. Het downloaden en gebruiken van de software vindt uitsluitend plaats op eigen risico van de gebruiker en zonder enige aansprakelijkheid of garantie. Behalve in het geval van enige opzet of grove nalatigheid door ZEISS.

Op verschillende plekken maken we koppelingen naar websites van derden. We doen dit alleen als we volledig overtuigd zijn van de oprechtheid van betreffende leverancier. ZEISS is echter niet verantwoordelijk voor de gegevensbeschermingsvoorwaarden of inhoud van deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid in dit verband.

ZEISS bezit en behoudt alle rechten op de inhoud en opmaak van haar websites. Het intellectueel eigendom op onze websites en onze merken zijn beschermd. Zowel de tekst, afbeeldingen en graphics op onze websites en hun opmaak, als de animaties en software zijn onderworpen aan de auteursrechtwet en overige beschermende wetgeving. Reproductie, vertaling of vertoning van het geheel of delen ervan is verboden, tenzij onze schriftelijke toestemming vooraf is verkregen. Deze website verleent geen enkele licentie voor het gebruik van het intellectueel eigendom. ZEISS behoudt zich het recht voor om websites op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te sluiten.

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van onze website, aanvaarden we geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid ervan of voor ononderbroken toegang ertoe. Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade waaronder verlies van inkomsten die voortkomt uit het gebruik van onze website of met betrekking tot informatie die beschikbaar is op de website. We behouden ons het recht voor om de verstrekte informatie te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.


© Carl Zeiss AG – Laatst bijgewerkt: April 2016