Wat te doen bij problemen met het gezichtsvermogen

Hebt u 20/20-zicht of bent u bij- of verziend? Hebt u leeftijdgerelateerde problemen met zien? Een oogtest geeft alle antwoorden.

Het menselijk oog kan in minder dan een fractie van een seconde enkele duizenden kleuren onderscheiden, de snelheid van een door de lucht vliegende tennisbal inschatten en letters en afbeeldingen herkennen. Echter, dit alles werkt alleen perfect als uw ogen niets, maar dan ook helemaal niets mankeren. Miljoenen mensen hebben te maken met een visuele handicap. Ze hebben een bril nodig. Een oogtest bij uw optometrist of oogarts vertelt u of u bijziend of verziend bent of dat u lijdt aan een leeftijdgerelateerde handicap.

Hebt u 20/20-zicht of bent u bij- of verziend? Hebt u leeftijdgerelateerde problemen met zien? Een oogtest geeft alle antwoorden.

Hebt u 20/20-zicht of bent u bij- of verziend? Hebt u leeftijdgerelateerde problemen met zien? Een oogtest geeft alle antwoorden.

Myopie, hypermetropie or presbyopie - oogdeskundigen gebruiken Latijnse woorden om visuele handicaps aan te duiden. Laat u als patiënt niet in de war brengen door vreemde woorden, want al deze medische termen verwijzen naar verschillende veelvoorkomende visuele handicaps. In gewoon Nederlands heet myopie bijziendheid, betekent hypermetropie verziendheid en verwijst presbyopie naar leeftijdgerelateerde visuele handicaps. Meer dan de helft van de Duitse bevolking heeft een visuele handicap. Een oogtest biedt een snelle diagnose. Aan de hand daarvan kan worden bepaald op welke sterkte u brillenglazen nodig hebt om weer perfect te kunnen zien.

Korte uitleg van de meest voorkomende soorten problemen met zien

Bijziendheid (myopie)

Lichtstralen die vanaf een bepaalde afstand tot het oog doordringen, worden samengebundeld voor het netvlies en zorgen zo voor een vervormd beeld. Of het bijziende oog, dat door myopie is aangetast, is te lang of de mate van refractie van de ooglens is te hoog. Als gevolg daarvan kunnen voorwerpen in de verte niet duidelijk worden herkend.

Wij raden u aan eenmaal per jaar langs te gaan bij uw optometrist of oogheelkundige voor een korte oogtest. Als u een van de velen bent die al vele jaren door het leven gaan zonder een bril nodig te hebben en u komt er ineens achter dat u moeite hebt om tijdens het autorijden wegwijzers te lezen, maak dan een afspraak voor een oogonderzoek.

Hoe ontwikkelt myopie zich?
In de meeste gevallen is een te lang oog de oorzaak van myopie. Zelfs een afwijking van slechts 1 millimeter kan al leiden tot bijziendheid van ongeveer -3 diopter. Gezien het feit dat de accommodatie van het menselijk oog alleen de refractie kan vergroten, kan het oog bijziendheid niet zonder visueel hulpmiddel compenseren.

Bijziend oog

 


De oorzaken van myopie blijven een mysterie. Het enige feit dat totnogtoe is vastgesteld is dat genetische factoren een rol spelen. Dat is een van de redenen waarom het percentage van mensen van Chinese afkomst dat lijdt aan myopie hoger ligt dan bij Europeanen het geval is. Genetische myopie begint bij kinderen van schoolgaande leeftijd en varieert doorgaans van -2 tot -4 dioptrie. De ontwikkeling van de aandoening houdt meestal op tijdens de puberteit of tijdens de jongvolwassenheid.

Hoe gaat een oogtest bij de oogheelkundige of optometrist in zijn werk?
Optometristen en oogheelkundigen meten de scherpte van uw gezichtsvermogen. Om dit te meten gebruiken ze meetinstrumenten waarin ze verschillende glazen stoppen, of ze gebruiken een zogenaamde foropter. In slechts een paar eenvoudige stappen test de onderzoeker een reeks brillenglazen die voor uw ogen worden geplaatst. De patiënt kan eenvoudig bepalen welke van deze glazen het zicht verbeteren en welke dat niet doen. Tegenwoordig zijn er ook computerondersteunde procedures beschikbaar.

Hoe brillenglazen myopie corrigeren
Om perfect verzicht te herstellen bij myopiepatiënten, moet het teveel aan refractie worden aangevuld door een diffusieglas (negatief glas) en wel zo dat de lichtstralen op het netvlies samenkomen, waardoor het oog een scherp beeld op het netvlies kan creëren.

Verziendheid (hypermetropie)

Bij deze aandoening worden de lichtstralen die tot het oog doordringen samengebundeld achter het netvlies en zorgen zo voor een vervormd beeld. Het verziende oog, dat door hyperopie is aangetast, is te kort en de refractie van de ooglens is niet voldoende. Deze aandoening kan de volgende problemen veroorzaken:  

  • Naaien of andere werkzaamheden waar men van dichtbij moet kunnen zien, gaat moeilijk en veroorzaakt hoofdpijn.
  • Het duurt lang voordat het oog zich aanpast van ver zicht naar nabij zicht en andersom

 

Maak een afspraak met uw optometrist of oogheelkundige voor een onderzoek als u vaak hoofdpijn hebt nadat u hebt zitten lezen, of hebt zitten werken waarbij u geconcentreerd van uw nabijzicht gebruik moest maken, bijvoorbeeld tijdens het werken achter een beeldscherm. Bij jongere mensen kan hypermetropie worden gecompenseerd door het accommodatievermogen van de ooglens. Veel jongeren die last hebben van hypermetropie komen er pas op latere leeftijd achter dat ze deze aandoening hebben. Echter, als u een of meer van dergelijke symptomen ondervindt, neem deze dan serieus en laat uw ogen testen.

Hoe ontwikkelt hypermetropie zich?
Of het oog van iemand met hypermetropie is te kort of de refractie van de lens is onvoldoende. Als gevolg daarvan worden de lichtstralen pas gebundeld zodra ze zich achter het netvlies bevinden. Bij mensen met normaal zicht blijven de ogen volkomen ontspannen als ze inzoomen op nabijgelegen objecten.

Verziend oog

 


Bij verzienden moet de refractie van de lens worden vergroot om op korte afstand scherp zicht te hebben. Dit is alleen mogelijk als de ciliaire spier wordt samengetrokken, waardoor de lens meer buigt. Deze extra aanspanning van de spier kan zorgen voor de zojuist beschreven symptomen. Veel mensen beseffen niet dat deze extra spanning de oorzaak is van hun hoofdpijn en blijven er daarom mee tobben totdat eindelijk hypermetropie bij hen wordt geconstateerd.

Hoe brillenglazen hypermetropie corrigeren
Na een oogtest (zie details hierboven) bij de optometrist of de oogheelkundige wordt een bril met convexe glazen voorgeschreven om te zorgen dat de lichtbundels afkomstig van verafgelegen objecten op het netvlies worden gebundeld zonder dat het oog uiterste inspanningen moet verrichten om dit zichtprobleem via accommodatie te compenseren.

Leeftijdgerelateerde zichtproblemen (presbyopie)

De lenzen van onze ogen veranderen naarmate we ouder worden en ineens zien we onszelf geconfronteerd met een leeftijdgerelateerd probleem met ons gezichtsvermogen. Vanaf ongeveer het 45ste levensjaar wordt het voor de lens steeds moeilijker om zich aan te passen voor nabijzicht.  Dit komt naar voren in de volgende symptomen: 

  • Lezen gaat steeds moeizamer en het boek of de krant moet op steeds grotere afstand worden gehouden om de tekst te kunnen lezen.
  • Het lezen vermoeit de ogen steeds sneller en kan hoofdpijn veroorzaken.
  • De patiënt heeft problemen met nabijzicht als de lichtomstandigheden niet ideaal zijn.
  • Wisselen van nabij zicht naar ver zicht, en omgekeerd, om op objecten in te zoomen wordt steeds moeilijker.

Ga langs bij uw optometrist of oogheelkundige zodra u voor het eerst problemen met zien opmerkt, bijvoorbeeld als lezen u ineens sterkt vermoeit.

Raadpleeg uw optometrist of oogarts zodra u uw eerste problemen met het gezichtsvermogen opmerkt, bijvoorbeeld als u plotseling vind het lezen heel vermoeiend.

Raadpleeg uw optometrist of oogarts zodra u uw eerste problemen met het gezichtsvermogen opmerkt, bijvoorbeeld als u plotseling vind het lezen heel vermoeiend.

Hoe ontwikkelt presbyopie zich?
De oorzaak van deze visuele aandoening is vastgesteld: Naarmate we ouder worden, wordt het watergehalte in de ooglens minder, terwijl het onoplosbare eiwitgehalte toeneemt. Als gevolg daarvan wordt de lens stijver en verliest haar rekbaarheid. Als gevolg daarvan kan de lens niet meer zo sterk buiten als voor het oog nodig is om goed van dichtbij te kunnen zien.

 

Presbyopie begint zich rond het 45ste levensjaar te ontwikkelen. In de vroege stadia zijn slechts minimale correcties van +0,75 dioptrie nodig. In de daaropvolgende jaren blijft het accommodatievermogen achteruitgaan. Dit proces duurt ongeveer voort tot het 60ste levensjaar, waarna het gezichtsvermogen op hetzelfde niveau blijft.

 

Hoe brillenglazen presbyopie corrigeren
Zodra de gezichtsscherpte van de patiënt is vastgesteld, kan deze visuele handicap worden gecompenseerd met een bril. Patiënten die eerder normaal konden zien, zijn geholpen met een leesbril met concave brillenglazen. Afhankelijke van de sterkte moet zo'n bril worden afgezet voor nabijzicht, bijvoorbeeld tijdens het werken achter een beeldscherm. Voor mensen die eerder bijziend of verziend waren liggen de zaken iets ingewikkelder. Bijziende patiënten zijn gediend met een leesbril met zwakkere diffusieglazen. Verziende patiënten zijn aangewezen op sterkere concave glazen en een leesbril. Omdat de meeste mensen het niet prettig vinden telkens van bril te moeten wisselen, geven de meeste verzienden de voorkeur aan varifocale brillenglazen. Behalve dat deze zowel problemen voor ver en nabij zicht oplost, zijn deze brillenglazen ook voorzien van een corrigerende zone waarmee men comfortabel tussenzicht heeft. Varifocale brillenglazen bieden een naadloze overgang van dichtbij naar veraf. Feitelijk evenaren zij onze natuurlijke zichtpatronen. Aan moderne brillen went men zo makkelijk dat de gewenningsperiode inmiddels verbazingwekkend kort is.

Gezichtsvermogen na uw 40ste

 

Onregelmatige kromming van het hoornvlies (astigmatisme)

Deze visuele tekortkoming wordt veroorzaakt door een onregelmatige kromming van het hoornvlies en in zeldzame gevallen onregelmatigheden in de ooglens. Personen met deze aandoening zien vervormde en wazige beelden. Bijna iedereen heeft een zeer milde vorm van astigmatisme omdat uniformiteit vreemd is aan de natuur. Experts menen dat de aandoening wordt veroorzaakt door overmatige spanning op de oogleden, waardoor het oogoppervlak een enigszins elliptische vorm aanneemt. Als gevolg daarvan neemt de refractie van het binnenkomende licht toe. Objecten worden in een waas en vervormd waargenomen en een stipvormige lichtbron wordt waargenomen als een streep. In de meeste gevallen treedt astigmatisme op samen met myopie of hypermetropie. Experts onderscheiden twee soorten astigmatisme: Patiënten met regelmatig astigmatisme hebben slechts twee verschillende refractieniveaus. Patiënten met onregelmatig astigmatisme hebben een hoornvlies dat zo onregelmatig is gevormd dat het binnenkomende licht wordt gebundeld niet tot één maar tot meerdere punten.

Hoe brillenglazen deze aandoeningen corrigeren
Patiënten met regelmatig astigmatisme krijgen cilinderglazen voorgeschreven. Deze breken het licht verschillende kanten op. De voorgeschreven sterkten geven de correcties aan voor myopie of hyermetropie, maar ook de graad voor het cilinderglas. Belangrijke informatie: Kinderen met deze oogafwijkingen moeten op zo jong mogelijke leeftijd beginnen met het dragen van een speciaal voor hen op maat gemaakte bril. Als dit niet gebeurt, krijgen ze last van hoofdpijn, gaan ze als ze volwassen zijn dubbel zien of zien ze vertekende beelden, want hun hersenen hebben geleerd de ojbecten die niet goed op het netvlies zijn afgebeeld, wel correct te interpreteren. Als gevolg daarvan moeten de hersenen opnieuw worden getraind. De enige manier om onregelmatig astigmatisme te corrigeren is met behulp van speciale contactlenzen. Deze zorgen ervoor dat de traanlaag tussen het hoornvlies en de contactlens de onregelmatigheden compenseren.

Astigmatisch oog