ZEISS multifocaal Individual 2 met EyeFit technologie: De meest individuele multifocale ZEISS brillenglazen ooit - een kijkje achter de schermen

BETER ZIEN vraagt productmanager Manuela Dauner naar de ontwikkeling van de nieuwe multifocale brillenglazen van ZEISS

Alweer heeft Carl Zeiss Vision een innovatie op het gebied van multifocale brillenglazen op maat geïntroduceerd. ZEISS multifocaal Individual 2 met EyeFit technologie brillenglazen zijn de meest individuele multifocale ZEISS brillenglazen ooit. Deze brillenglazen zorgen voor een natuurlijk zicht op alle afstanden en een optimale pasvorm als dat van een maatpak. Wat maakt deze brillenglazen nu zo speciaal? BETER ZIEN neemt een kijkje achter de schermen bij ZEISS en legt deze vraag voor aan productmanager Manuela Dauner.

Manuela Dauner, Product Manager Carl Zeiss Vision

Manuela Dauner, Product Manager Carl Zeiss Vision

BETER ZIEN: Nieuwe ZEISS multifocaal Individual 2 met EyeFit technologie multifocale brillenglazen van ZEISS vormen een mijlpaal in de ontwikkeling van brillenglazen. Wat maakt dit brillenglas nu zoveel individueler dan zijn voorgangers?


Manuela Dauner: Voor ons bij ZEISS is de ontwikkeling van ZEISS multifocaal Individual 2 met EyeFit technologie een belangrijke stap. Met de Eyefit-technologie willen we dragers van multifocale brillenglazen een nog groter natuurlijk kijkcomfort bieden. Dit betekent dat we specifieker kijken naar de kijkafstand en het kijkgedrag van de individuele drager. We hebben daarom drie verschillende multifocale brillenglasontwerpen ontwikkeld die daarop betrekking hebben. Bijkomende belangrijke effecten zijn dat de nieuwe multifocale brillenglazen niet alleen rekening houden met de anatomie van de ogen, maar ze zijn ook dunner, fraaier vormgegeven en daardoor ook lichter. Bovendien bieden de multifocale brillenglazen optometristen nu meer flexibiliteit bij het aanmeten van brillenglazen.


BETER ZIEN: Het is duidelijk dat het meest in het oog springende aspect van deze brillenglazen het nieuwe design is. Hoe komt u tot zo'n design? Hoe weten designers van te voren wat mensen in het ideale geval verwachten van een design van multifocale brillenglazen?

Manuela Dauner: De designs zijn ontworpen op basis van vele jaren ervaring op het gebied van de vervaardiging van multifocale brillenglazen. In het geval van ZEISS hebben we het over ruim 30 jaar. Behalve onderzoek spelen ook de ervaringen van onze klanten een belangrijke rol. We voeren zowel intern als extern uitgebreide gebruikerstests uit en werken ook samen met universiteiten en hogescholen. Daarnaast maken wij uiteraard ook gebruik van marktonderzoek. We voeren enquêtes uit onder eindgebruikers om precies te kunnen bepalen waar de behoeften van onze klanten liggen en om een beeld te krijgen van hun ervaringen met brillenglazen.

 

Uit onze enquêtes onder gebruikers is naar voren gekomen dat zicht op korte afstand in het alledaagse leven steeds belangrijker wordt. Dat geldt ook voor mensen die presbyopisch zijn. Daarom hebben we ons in het bijzonder gericht op het nabije en middelverre bereik van multifocale brillenglazen.Tegenwoordig worden er aan multifocale brillenglazen veel hogere eisen gesteld dan vroeger. Zo richten we bijvoorbeeld van het ene op het andere ogenblik onze blik van een smartphone op een voorwerp in de verte en weer terug, of van een navigatiesysteem in de auto op de weg. Dat is nogal wat, vooral voor wie presbyopisch is.

Multifocale brillenglazen zijn als een maatpak.

Multifocale brillenglazen zijn als een maatpak.

BETER ZIEN: En hoe bent u uitgekomen op de drie verschillende profielen "balanced", "intermediate" en "near" voor ZEISS multifocaal Individual 2 met EyeFit technologie?

 

Manuela Dauner: Deze drie profielen zijn het resultaat van een behoefteanalyse. Via gebruikerstests aan de hand van onze jarenlange ervaring met individuele multifocale brillenglazen hebben we drie manieren van kijken leren onderscheiden met elk hun eigen eisen. Neem bijvoorbeeld iemand die veel leest en niet telkens zijn of haar bril wil wisselen maar zonder problemen wil kunnen lezen met multifocale brillenglazen, dan moet zo iemand zo goed mogelijk op korte afstand kunnen zien. Juist voor zulke gebruikers is het "near"-profiel ontwikkeld. Voor gebruikers die met hun bril eerder dynamische of sportieve activiteiten wil verrichten of voor wie veel achter de pc werkt en daar liever geen extra bril voor wil gebruiken hebben wij het profiel "intermediate" ontwikkeld voor meer comfort voor het middelverre bereik. "Balanced" is een algemeen en uitgebalanceerd design. Voor ons telt echter ook dat alle designs eveneens goed presteren op de grote afstand.

Bij de keuze voor het design van multifocale lenzen moeten optometristen dus zo nauwkeurig mogelijk weten in welke situaties de multifocale brillenglazen hoofdzakelijk worden gebruikt en waar de gebruiker zich beroepshalve en in zijn of haar vrije tijd mee bezighoudt.


Even iets heel anders - waarom hebben multifocale brillenglazen een buitenfocusbereik?

Multifocale brillenglazen volgenseen speciale methode vervaardigd. Als de glasvlakken worden geslepen komen vele types optische glazen samen. Deze glazen worden krommer naarmate ze dichter bij de onderkant komen, waardoor er een ongedefinieerd gebied in de onderste omtrek ontstaat. Dit is hetzelfde als wanneer je in een zandbak zand van de bodem haalt, maar je hoopt het zand ergens anders in de zandbak op. Op deze manier is het omtrekgebied niet optisch gedefinieerd met multifocale lenzen en lijkt buiten focus.  Elke fabrikant van brillenglazen heeft zijn eigen designfilosofie voor wat betreft hoe en waar deze zone wordt gedefinieerd en voor wat betreft het ontwerp van de overgangsgebieden. In het algemeen kan worden gesteld dat hoe beter het multifocale brillenglas is afgestemd op de gebruiker, des te kleiner dit optisch ongedefinieerd gebied is.

 

BETER ZIEN: Al met al bezorgt dit het development team van Carl Zeiss Vision heel wat werk. Hoe lang heeft u erover gedaan om ZEISS multifocaal Individual 2 met EyeFit technologie te ontwikkelen?

Manuela Dauner: Dat is moeilijk precies te zeggen omdat de designs en designideeën bij ZEISS continu in ontwikkeling zijn. In Eyefit komen daarom heel veel nieuwe eigenschappen samen waar we goed over hebben nagedacht en die in een periode van enkele maanden en soms zelfs jaren zijn ontwikkeld, voordat ze uiteindelijk in een nieuw brillenglas worden toegepast.


BETER ZIEN: Hoe test u eigenlijk van tevoren brillenglazen en designs voor multifocale glazen van dit type?

In de regel worden alle brillenglazen bij Carl Zeiss Vision vooraf getest. Wij hechten veel belang aan en we doen dit door middel van intensieve gebruikerstests. Zo dragen onze testpersonen bijvoorbeeld verschillende, specifiek voor hen aangemeten designs van multifocale brillenglazen en vergelijken zij deze met betrekking tot kijkgedrag en gebruikssituaties. Daarnaast documenteren zij hun ervaringen voor ons en beantwoorden ze achteraf vragen die wij hun stellen.


BETER ZIEN: Wordt ZEISS multifocaal Individual 2 met EyeFit technologie in gelijke mate aanbevolen voor alle gebruikers van multifocale brillenglazen en welke gebruikers wordt deze technologie met name aanbevolen?

Manuela Dauner: Wij zijn van mening dat ZEISS multifocaal Individual 2 met EyeFit technologie de beste keuze is en de eerste keuze zou moeten zijn voor optimaal zicht voor dichtbij en veraf. Door rekening te houden met de individuele gezichtsparameters van de gebruiker, zoals oogafstand, hoe de bril zit en de vormgeving van de bril evenals persoonlijk visueel gedrag kunnen wij een visuele impressie vormen die zo natuurlijk mogelijk is. Dit is eenvaststaand feit. Traditionele multifocale brillenglazen zijn gebaseerd op gemiddelde waarden om alle gebruikers van brillen over de hele linie te kunnen bedienen. Dit kan echter leiden tot verminderd kijkcomfort voor afzonderlijke gebruikers. Het is net als met de optimale pasvorm van een maatpak aan de ene kant en een eenvoudig confectiepak aan de andere - die laatste zou als gegoten kunnen zitten, maar meestal is dat niet het geval.


Nog een tip: we weten dat veel mensen in het begin wantrouwig zijn om over te stappen op multifocale brillenglazen. Toch is uit onderzoek en studies gebleken dat hoe eerder men begint met het dragen van multifocale brillenglazen, ook die met een lage sterkte, des te makkelijker wennen ze eraan.

BETER ZIEN: Als we naar de toekomst kijken, staat de Eyefit-technologie dan aan het eind van een ontwikkelingscyclus voor individuele multifocale brillenglazen of zijn er nog mogelijkheden voor verdere ontwikkeling?

Manuela Dauner: Op basis van de huidige productiemethoden is Eyefit wereldwijd zonder twijfel een van de beste designs van multifocale brillenglazen die in de handel verkrijgbaar is. Er bestaan echter nog voldoende mogelijkheden op het gebied van natuurlijk zicht. Het is evident dat wij daar bij ZEISS onophoudelijk aan werken.