Octrooibescherming voor i.Scription®

Innovatieve optimalisatie van brillenglazen door ZEISS brengt een revolutie teweeg

Carl Zeiss Vision heeft zich verzekerd van cruciale octrooibescherming voor haar i.Scription® -briloptimalisatie. Deze optimalisatie maakt gebruik van een aanzienlijk uitgebreider en fijn afgestemde analyse van zichtproblemen dan die welke in het verleden werden gebruikt. De nieuwe analyse houdt ook rekening met de zogeheten superieure gezichtsstoornissen die niet direct werden geregistreerd door eerdere systemen.

Octrooibescherming voor i.Scription®

Innovatieve optimalisatie van brillenglazen door ZEISS brengt een revolutie teweeg

Het Duitse bureau voor octrooien en handelsmerken heeft de uitvinding "Hulpmiddel en proces voor de bepaling van vereiste correcties van zichtproblemen van het oog" geaccepteerd als een belangrijke stap voor nieuwe briltechnologie en heeft erkend dat het octrooibescherming verdient.

 

Naast andere gegevens beschrijft octrooinummer DE-102007032001B4 de wiskundige berekening van brilsterkten aan de hand van gegevens afkomstig van het meetinstrument i.Profiler® en de vaststelling van de subjectieve brilvereisten door de optometrist. 

 

Anton Kuhn, hoofd Verkoop voor Midden-Europa van Carl Zeiss Vision GmbH, beschouwt het besluit van het Duitse bureau voor octrooien en handelsmerken als een belangrijke bevestiging:Anton Kuhn, Head of Sales Central Europe of Carl Zeiss Vision GmbH, considers the decision made by the German Patent and Trademark Office an important confirmation: 

"De ontwikkelingen op de markt laten ons zien dat we met i.Scription® een substantiële innovatie tot stand hebben gebracht die zowel optometristen als gebruikers van brillen heeft overtuigd. Voor onze productontwikkelaars is het feit dat hun uitvinding nu geoctrooieerd is een belangrijke erkenning van hun prestatie."

Gebruik onze ZEISS optometristenzoekfunctie om een optometrist bij u in de buurt te vinden die gebruikmaakt van de i.Scription-technologie.