Hoe werkt het?

Hoe werkt een AR-coating?

Hoe werkt het?

Principe van het elimineren van gereflecteerd licht met een AR-coating

Het licht wordt op de beide interfaces van een AR-coating gereflecteerd. De twee gereflecteerde golfreeksen van een bepaalde golflengte kunnen elkaar volledig opheffen door interferentie indien zowel de fase als de amplitude gelijk zijn.Hoe werkt dit? Vereiste fase en amplitude

Vereiste fase en amplitude

FasevereisteDe piek en het dal van de twee gereflecteerde golfvormreeksen moeten samenvallen. Dat betekent dat er een verschil van een halve golflengte tussen beide reeksen moet zitten om ervoor te zorgen dat ze elkaar opheffen door interferentie.

Door de juiste laagdikte en types lagen, kan worden voldaan aan de fasevereiste voor de betreffende golflengte (golflengte waarvoor de AR-coating is geoptimaliseerd). Interferentie leidt vervolgens tot een minimalisering van de restreflectie. Om dit te bereiken, moet de laagdikte (t) een kwart van de betreffende golflengte bedragen.

Vereiste amplitude

De amplitudes van de twee gereflecteerde golfvormreeksen moeten identiek zijn om te garanderen dat ze elkaar volledig opheffen in de betreffende golflengte.
Door de correcte refractie-index van de AR-coating te selecteren, leidt interferentie tot een minimalisering van restreflectie. Een geschikte combinatie van brillenglas- en AR-coatingmaterialen is essentieel om een optimale doeltreffendheid van de coating te garanderen.

De volgende aspecten zijn belangrijk voor de doeltreffendheid van een AR-coating:

  • laagdikte
  • de refractie-index van het AR-coatingmateriaal
Meer informatie
Sluiten

1. Enkelvoudige en meervoudige lagen

Hoe werkt het? Transmissiecurves

Transmissiecurves voor ZEISS unifocaal sferisch glas 1,6 ET en ZEISS unifocaal sferisch glas 1,6 Super ET

Beperking van reflectie door enkelvoudige en meervoudige coatings

Bij coatings met één laag wordt een minimum van grotere of kleinere magnitude bereikt in de betreffende golflengte, afhankelijk van het gebruikte materiaal voor de AR-coating. De afname van reflecties is alleen geoptimaliseerd voor een klein golflengtebereik.
Als er echter een afname van reflecties over een groter spectrum is vereist, moeten verschillende AR-coatings worden toegepast. Bij een coating met meerdere lagen kan een lichtdoorlaatbaarheid van bijna 99% worden bereikt.

Hoe werkt het? Structuur Super ET

Structuur van Super ET op glazen brillenglas
met n = 1,6

Structuur van een enkelvoudige coating
Bij een coating met één laag op brillenglazen is de refractie-index van de coating altijd lager dan die van het brillenglas. Het gebruikte coatingmateriaal is magnesiumfluoride. Bij plastic brillenglazen bestaat een enkelvoudige AR-coating altijd uit een laag met hoge index en een laag met lage index. Hier is één van de gebruikte materialen siliciumdioxide (SiO2).

Structuur van Super ET van ZEISS
Bij coatings met meerdere lagen op zowel plastic als glazen brillenglazen worden afwisselend lagen met een hoge index en lagen met een lage index van verschillende dikte aangebracht. De coatinglagen zijn ongeveer 100 tot 250 nm dik. Vergelijking: Honderd coatings met meerdere lagen hebben ongeveer dezelfde dikte als een menselijk haar.

Meer informatie
Sluiten

2. AR-coatings en coatings met hoge index

Hoe werkt het?

Refractie-index en reflectie volgens brillenglasoppervlak

Een AR-coating is uiterst belangrijk voor brillenglazen met een hoge index

Van kroonglas voor brillenglazen (n = 1,5) tot brillenglazen met een hoge index van n = 1.9: het aandeel storende reflecties stijgt van ongeveer 8% tot bijna 20%. Dit betekent dat reflecties twee keer zo vervelend zijn bij brillenglazen met een hoge refractie-index. Een AR-coating is daarom een absolute vereiste voor brillenglazen met een middelhoge en hoge index.
Bij niet-gecoate brillenglazen met n = 1,9, bereikt slechts 80% van het werkelijke licht het oog van de gebruiker, vergeleken met tot 92% bij brillenglazen met n = 1,5.

De grafiek laat reflecties zien volgens de refractie-index n en toont duidelijk aan dat hoe groter de refractie-index van het geselecteerde materiaal is, hoe belangrijker een AR-coating wordt.

Brillenglazen met AR-coating voor beter zicht

  • Vervelende reflecties en waas worden aanzienlijk verlaagd en beperken dus de irritatie voor de brildrager.
  • Ongehinderd zicht voor de brildrager is mogelijk. De bril ziet er optisch beter uit.
  • De doorlaatbaarheid van het brillenglas is verhoogd. De brildrager heeft een beter zicht op zijn omgeving.
Meer informatie
Sluiten

3. AR-filtercoatings

AR-filtercoatings

In het verleden werden alleen massief gekleurde materialen gebruikt om lichtgekleurde glazen filterbrillenglazen te produceren. Nu kan de absorberende laag samen met de AR-coating in een vacuüm op het brillenglasoppervlak worden geplaatst.

Het voordeel van vacuüm filtercoatings vergeleken met massief gekleurde brillenglazen is dat de kleur gelijk wordt verdeeld over het volledige brillenglasoppervlak, ongeacht de dioptrische sterkte. Daarom neemt het gebruik van massief gekleurde filterbrillenglazen steeds verder af.

Het verbeterde kleurcontrast dat massief gekleurde brillenglazen hebben, wordt ook bereikt voor brillenglazen met een AR-filtercoating.

4. Reflectiekleuren

Reflectiekleuren

Identiek reflectiegedrag van één type AR-coating voor verschillende materialen

Reflectiekleuren van ZEISS AR-coatings

De restreflectie is het aspect waar de verschillende beschikbare AR-coatings het onderscheid maken. Elke ZEISS AR-coating heeft een kenmerkende restreflectiekleur, ongeacht het brillenglasmateriaal.

Een ZEISS Super ET-coating zal bijvoorbeeld altijd een blauwgroene restreflectie hebben, ongeacht of het een plastic of glazen brillenglas is, of wat de refractie-index van het materiaal is. Om deze hoge kwaliteitsnorm te behalen, worden tot 50 verschillende productietechnieken gebruikt bij ZEISS.

De voordelen

  • Eenvoudige identificatie van AR-coating door de opticien, ongeacht het materiaal
  • Als hij een ander brillenglasmateriaal gebruikt met dezelfde AR-coating, krijgt de brildrager de reflectiekleur die hij gewoon is.
Meer informatie
Sluiten