Materialen brillenglazen

Glas

Gebruikte materialen voor brillenglazen

Glas

Glazen brillenglazen van ZEISS met verschillende brekingsindices van 1.5 tot 1.9 (boven) en Umbramatic brillenglazen (onder)

Bij glazen brillenglazen wordt een onderscheid gemaakt tussen mineraal glas (Abbe-getal > 55) en flintglas (Abbe-getal < 50).
De term 'kroonglas' (B 270) werd eerst gebruikt om het uitzicht te beschrijven van de geblazen, ronde glasplaten met kroonvormige aanhangsels die ooit in Engeland werden gemaakt. De naam flintglas komt voort uit een eerdere productietechniek waarbij puur, helder gekleurde vuursteen (kwarts) werd gebruikt.

Voor 1886 waren achromatische doubletten de enige bekende types brillenglazen. De ontwikkeling van nieuwe materialen begon na deze datum. Onderzoek naar manieren om meer types glas te produceren, en dan vooral types met een hogere brekingsindex, loopt nog steeds. Het doel is om een zo laag mogelijke dispersie te verkrijgen door geschikte stoffen toe te voegen, zelfs bij materialen met een hoge brekingsindex. Tezelfdertijd moet een hoge mate van hardheid en chemische weerstand worden gegarandeerd voor de afgewerkte brillenglazen.

Optisch glas

Optisch glas
(Foto eigendom van Schott Glas, Mainz)

What is Glass?

De term 'glas' wordt gebruikt om alle materialen aan te duiden waarbij de chemische structuur gelijkaardig is aan die van een vloeistof, maar waarvan de viscositeit bij een normale temperatuur zo hoog is dat deze als vaste stoffen kunnen worden beschreven.

Glas heeft een amorfe (niet-kristallijne) structuur. De configuratie van de atomen of molecules vormt dus geen principe van periodieke indeling. Er bestaat een groot aantal verschillende types glas, van wit tot gekleurd, en van helder tot opaak.
Mineraalglas wordt verkregen door gesmolten glas te overkoelen en wordt vaak beschreven als een overgekoelde vloeistof. Glas is eigenlijk geen vaste stof, maar vertoont zelfs in vaste staat een bepaalde viscositeit die bij dagelijks gebruik niet merkbaar is.

Mineraalglas

What is mineral glass?

Mineraalglas is het product van een smeltproces. De samenstelling van het gesmolten glas is als volgt:

70% glasvormer (kwarts)
20% fluxmateriaal (potas en soda)
10% glasverharder (oxides)

Materialen brillenglazen

Glas tijdens het smeltproces in de smelttank
(Foto eigendom van Schott Glas, Mainz)

Door verschillende metaaloxides en fluorides (1%) toe te voegen, kunnen de optische eigenschappen en de kleur van het glas opzettelijk worden aangepast. De toevoeging van lood, titanium en lanthaan verhoogt bijvoorbeeld de brekingsindex, terwijl bariumoxide en fluoride de dispersie verlagen. Het gesmolten glas kan ook worden gekleurd voor gekleurde zonnebrilglazen met behulp van ijzer, kobalt, vanadium en mangaan. Om fotochromische eigenschappen te verkrijgen, worden er metaalbestanddelen toegevoegd met fluorine, chlorine en bromine (haliden) aan het gesmolten glas.

Alle vereiste stoffen om het vereiste glas te produceren, worden gesmolten in een oven op temperaturen tussen 1400 en 1500 °C. De gasbellen in het viskeuze gesmolten glas kunnen worden verwijderd door zogeheten verfijningsmiddelen. Door na het verfijnen urenlang te blijven roeren, worden strepen, inclusies en kleurverschillen voorkomen. Na het smeltproces wordt het gesmolten glas, bij een iets lagere temperatuur, door een doseereenheid naar een automatische pers gestuurd waar vervolgens wordt geperst. De geperste stukken worden in een speciale oven, een lehr, gekoeld voordat er afwerkte brillenglazen van worden gemaakt.

Glas of kunststof?

Tips en advies
Glazen brillenglazen
Minerale brillenglazen
Dankzij de erg hoge brekingsindex kunnen erg dunne lenzen worden geproduceerd, zelfs bij hoge sterktes
Een groot bereik brekingsindices van n = 1,5 tot n = 1,9

Bestand tegen krassen, waardoor het brillenglas duurzamer is en een langere levensduur heeft
Goede hardheid van het oppervlak

Minder kleurranden dan kunststof brillenglazen met dezelfde brekingsindex
Lage dispersie, zelf met hoge brekingsindex

Geen tastbare randen in bifocale en trifocale brillenglazen Goede samensmeltbaarheid van verschillende materialen
Eenvoudig verwijderen van nevenproducten die voortkomen uit het productieproces Milieuvriendelijk productieproces
Er is bij hogere temperaturen geen vervorming en dus geen aantasting van de optische eigenschappen
Hogere thermische weerstand

Gelijk gekleurde brillenglazen en gekleefde segmenten mogelijk, bijvoorbeeld met verschillende prismatische sterktes voor dichtbij en veraf
Goede kleefeigenschappen van de materialen

Kunststof brillenglazen Organische brillenglazen
Dankzij de hoge brekingsindex kunnen erg dunne lenzen worden geproduceerd, zelfs bij hoge sterktes Brekingsindices van n = 1,5 tot n = 1,74
Lichte brillen die comfortabel zijn om te dragen Lage dichtheid
Erg geschikt voor sportbrillen en kinderbrillen Hoge breekweerstand
Kleuren met een onderdompelproces, ongeacht de sterkte, in elk gewenst kleur Uitgebreide kleurmogelijkheden
Gelijkvormig verdonkeren van kunststof fotochromische brillenglazen, ongeacht hun sterkte Verwerken van fotochromische stoffen in het oppervlak van het brillenglas

Geen schade aan het brillenglas bij las- of schuurwerk Erg bestand tegen vonken
Er is een harde coating nodig om een gelijkaardige hardheid te verkrijgen als van glazen brillenglazen Lage oppervlaktehardheid

Voorbeelden van brillenglastypes

Materialen voor glazen brillenglazen
Voorbeelden van brillenglazen waarin dit wordt gebruikt Gemiddelde brekingsindex nd Abbe-getal νe  
Kroonglas ZEISS Unifocaal Sph Mineraal 1.5
1.525
58.3
Eerste glazen materiaal dat gebruikt is voor brillenglazen
Bariumkroon ZEISS Unifocaal Sph Mineraal 1.6 1.604 43.8 Verschilt optisch van kroonglas: een grotere breking met lagere kleurendispersie
Zware flint ZEISS Single Vision
- Sph Mineral 1.7
- Sph Mineral 1.8
- Sph Mineral 1.9

1.706
1.800
1.893

39.3
35.4
30.4
Materiaal met hoge index voor hoge sterktes. Additieven omvatten titanium en lanthaan. In 1973 ontving Schott een prijs omdat het bedrijf als eerste deze brillenglazen ontwikkelde
Boriumsilicaat


ZEISS Unifocaal
- Sph Mineraal 1.5 Umbramatic bruin
- Sph Mineraal 1.6 Umbramatic bruin

1.525

1.604

56.5

42.8
Door zilverchloride en zilverbromide toe te voegen&nbsp; worden de fotochromische eigenschappen bekomen. Een andere toevoeging is boorzuur
Bariumflint ZEISS Bifocal Classic CT25 Mineraal 1.6 1.684
1.755
44.2
38.1
Segmentmaterialen voor bifocaal en trifocaal