Ametroop oog

Ametroop oog

Hier kunt u meer te weten komen over de structuur van het oog, de verschillende oogafwijkingen en de veranderingen die ons gezichtsvermogen ondergaat na de leeftijd van 40 jaar.

1. Het menselijk oog

Dwarsdoorsnede van het menselijk oog

Het menselijk oog

Dwarsdoorsnede van het menselijk oog

Het menselijk oog
Emmetroop oog

Emmetroop oog

2. Emmetropie

Een emmetroop oog geeft bij verte-accommodatie een oneindig ver objectpunt scherp op het netvlies weer. Dat betekent dat het brandpunt precies op het netvlies ligt.
Bouwlengte (ca. 24 mm) en sterkte (Feye = +59 D) van het oog in verte-accommodatie zijn exact op elkaar afgestemd. Het vertepunt ligt in het oneindige.

Zichtdemo: Oog met normaal gezichtsvermogen

Vertepunt MR
Het oog kan zich door verandering van de sterkte van de ooglens (accommodatie) op verschillende afstanden instellen. Wanneer het oog de laagst mogelijke sterkte heeft, oftewel de instelling voor zo ver mogelijk weg, dan spreekt men van verte-accommodatie.
Het vertepunt MR is het objectpunt dat bij verte-accommodatie scherp op het netvlies wordt afgebeeld.

Een brillenglas corrigeert pas volledig, wanneer het beeldzijdige brandpunt F' met het vertepunt MR samenvalt.

Zichtdemo
sluiten
Ametroop oog

Ametroop oog

3. Ametropie

Wanneer de verhouding tussen de sterkte en de bouwlengte van het oog in verte-accommodatie niet klopt, is het oog ametroop. Het vertepunt ligt dan niet in het oneindige, maar in het eindige voor of achter het oog.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen myopie (bijziendheid) en hyperopie (verziendheid). In beide gevallen kan er sprake zijn van een sferische of astigmatische ametropie.

Zichtdemo: Astigmatisch oog

Ametropie

Oog met astigmatische ametropie

Sferische ametropie
Een ametropie noemt men sferisch wanneer de sterkte van het oog in alle meridianen gelijk is. Het brandpunt van het ametrope oog in verte-accommodatie ligt of voor of achter het netvlies.
Er is een brillenglas met sferische sterkte nodig om dit te corrigeren.

Astigmatische ametropie
Een ametropie noemt men astigmatisch wanneer het oog in twee loodrecht op elkaar staande vlakken (hoofdrichtingen) verschillende sterktes heeft.
De brandpunten, met de daartussen liggende cirkel met de minste afwijking, kunnen in principe beide voor of achter het netvlies liggen. Ook kan één brandpunt voor het netvlies liggen en één achter het netvlies. Ook is het mogelijk, dat een van de brandpunten precies op het netvlies ligt.
Ter correctie is een brillenglas met astigmatische werking nodig. Oog en brillenglas vormen dan een optisch systeem waarvan het brandpunt op het netvlies ligt.

Zichtdemo
sluiten
Bijziend oog

boven: bijziend oog
onder: bijziend oog met corrigerend minglas

4. Myopie (bijziendheid)

Bij het myope oog in verte-accommodatie ligt het brandpunt binnen in het oog voor het netvlies, zodat de gezichtsscherpte voor de verte minder is.
Om scherp zicht in de verte weer mogelijk te maken, dient de te hoge sterkte door een minglas zodanig te warden veranderd dat het brandpunt van het systeem brillenglas-oog weer op het netvlies ligt. Het vertepunt MR ligt bij myopie in het oneindige voor het oog. 

Zichtdemo: Bijziend oog

Axial and refractive ametropia

If the refractive power of an ametropic eye corresponds to the refractive power of the schematic eye but its length is different, the term "axial ametropia" is used.
If the refractive power of the optical system deviates from the schematic eye while its length is normal, the term "refractive ametropia" is used.
Most types of ametropia are neither axial nor refractive, but are mixtures of the two. During refraction, it is not possible to determine what type of ametropia is present. What is important is the extent of ametropia, not its cause.

  Hyperopia Myopia
Axial Ametropia eye too short eye too long
Refractive ametropia refractive power too low refractive power to high
Zichtdemo
sluiten
Hyperoop oog

boven: verziend oog
onder: verziend oog met corrigerend plusglas

5. Hyperopie (verziendheid)

Bij het hyperope oog in verte-accommodatie ligt het brandpunt achter het netvlies. Door verhoging van de sterkte van de ooglens (accommodatie) kan de hyperopie geheel of gedeeltelijk worden opgeheven. De gezichtsscherpte voor objecten in de verte is niet per se minder, maar de benodigde accommodatie betekent wel een permanente inspanning voor het oog.
Om ook bij verte-accommodatie scherp zicht in de verte mogelijk te maken, dient de te zwakke sterkte zodanig door een plusglas te worden veranderd dat het brandpunt van het systeem brillenglas-oog op het netvlies ligt. Het vertepunt MR ligt bij hyperopie achter het oog.

Zichtdemo: Verziend oog

Bouwlengte- en sterkte-ametropie

Wanneer de sterkte van een correctiebehoevend oog overeenkomt met de sterkte van een normaal oog, maar de bouwlengte afwijkt van de norm, spreekt men van een bouwlengte-ametropie.
Wanneer de sterkte van het optische systeem afwijkt van de norm, maar de bouwlengte overeenkomt met de norm, spreekt men van sterkte-ametropie.
De meeste ametropieën zijn geen echte bouwlengte- of sterkte-ametropieën maar combinaties. Bij de refractie kan niet niet worden bepaald van welke ametropie er sprake is. Hier is alleen de graad van ametropie belangrijk, niet de oorzaak.

  Hyperopie
 
 
Myopie
 
 
Bouwlengte-ametropie oog te kort oog te lang
Sterkte-ametropie sterkte te gericht sterkte te hoog
Verdere informatie
sluiten
Presbyopie (ouderdomsslechtziendheid)

boven: presbyoop oog tijdens nabijzicht
onder: presbyoop oog met corrigerend plusglas tijdens nabijzicht

6. Presbyopie (ouderdomsslechtziendheid)

Om dichtbij gelegen objectpunten scherp te kunnen zien dient de sterkte van het oog ten opzichte van de sterkte voor de verte te worden verhoogd. Dat gebeurt door te accommoderen, waarbij het voorvlak van de ooglens zich sterker kromt.

Met het klimmen der jaren wordt de elasticiteit van de ooglens minder en daarmee ook het accommodatie¬vermogen. Dit proces begint al op jonge leeftijd maar wordt pas vanaf ongeveer het 40e levensjaar merkbaar, wanneer het accommodatievermogen zo gering is, dat dichtbij niet meer scherp kan worden gezien. We moeten het boek of de krant steeds verder weg houden om nog scherp te kunnen zien en uiteindelijk zijn onze armen te kort!

Gezichtsvermogen na uw 40ste

Presbyopie met corrigerend brillenglas

Om dichtbij weer scherp te kunnen zien dient het ontbrekende accommodatievermogen van het presbyope oog door een brillenglas vervangen te worden. Voor het emmetrope oog is dat altijd een plusglas. In het algemeen geldt: het voor dichtbij benodigde brillenglas heeft, ten opzichte van de voor de verte benodigde correctie, een plussterkte.

Goed beschouwd is presbyopie eigenlijk geen oogafwijking, maar het gevolg van een normale fysiologische ontwikkeling die zich in ieder oog voltrekt. Met het toenemen van de leeftijd neemt de presbyopie toe.

Verdere informatie
sluiten