Diverse

Diverse

Het is altijd mogelijk om brillenglazen te produceren die niet in ons standaardaanbod zitten. In elk afzonderlijk geval controleert ons Technical Customer Service Centre of de productie van de vereiste niet-standaardversie zinvol en mogelijk is, productietechnisch gezien. U kunt hier een overzicht opvragen van beschikbare speciaal geproduceerde brillenglazen.

1. Dikte

Niet-standaarddikte

Niet-standaarddikte

Soms is het aangewezen om de randdikte van de positieve brillenglazen te vergroten om randloze monturen te beglazen. Als de opticien nadrukkelijk aangeeft dat de bestelling voor een Supra-montuur of een randloos montuur is, zal ZEISS automatisch een minimale randdikte van 1,5 mm voorzien.

Als een exact opgegeven dikte is vereist op een plaats waar een boorgat wordt gemaakt, is de volgende informatie vereist:

  • centrering
  • brillenglasvorm
  • montuurgegevens
  • positie van boorgat
  • dioptrische en prismatische sterktes


ZEISS kan vervolgens deze informatie gebruiken om het optimale brillenglas te produceren volgens uw vereisten.
Principe van diktebepaling voor OPTIMA

Dikte-afstemming voor anisometropie

Dikte-afstemming voor anisometropie

Een aanzienlijk verschil in dioptrische sterkte tussen het linker- en rechteroog kan leiden tot een groot verschil in brillenglasdikte. Bij patiënten met een duidelijk aanwezige anisometropie is het mogelijk om de ronding van de voorzijde en/of de randdikte en dikte in het midden van het brillenglas met een lagere sterkte aan te passen aan het brillenglas met een hogere sterkte.

Tips voor de opticien:
Indien dit vereist is, moet hierover een opmerking worden gemaakt op de bestelling voor het brillenglas. Maar als de dikte-afstemming exact moet worden berekend, heeft ZEISS de volgende gegevens nodig:

  • centrering
  • brillenglasvorm
  • montuurgegevens
  • dioptrische en prismatische sterkte

Hetzelfde principe als het berekenen van OPTIMA

Iseikonische brillenglazen

Iseikonische brillenglazen

Voor de correctie van aniseikonie (verschillende beelden tussen rechter- en linkeroog) produceert ZEISS speciale brillenglazen met een sterkere kromming en een grotere dikte in het midden. Op deze manier is het mogelijk om de vereiste vormfactor (effectieve vergroting) te bereiken en dus een beter binoculair zicht.

Tip voor de opticien:
De opmerking 'Iseikonische brillenglazen' moet op de bestelling worden vermeld.

Meer informatie
Sluiten

2. Krommingen

Niet-standaard krommingen

Niet-standaard krommingen

Unifocale brillenglazen zonder asferische kromming vooraan kunnen worden geproduceerd met niet-standaard krommingen. Brillenglazen met een vlakkere of grotere kromming worden meestal om cosmetische redenen of moderedenen besteld. Vlakkere krommingen kunnen soms leiden tot een slechtere zichtkwaliteit.

Tips voor de opticien:
Als de vereiste straal van de voorzijde wordt vermeld in de bestelling, gaan we eerst de technische haalbaarheid controleren.
De opmerking 'extra vlak' volstaat indien u uitzonderlijk vlakke brillenglazen wilt bestellen. In elk geval krijgt een asferisch of atorisch brillenglas de voorkeur boven een 'extra vlak' ontwerp om een optimale zichtkwaliteit te bieden.

Voorbeelden zijn duikbrillen, iseikonische en biconvexe/biconcave brillenglazen

Duikbril

Duikbril

ZEISS produceert voor duikbrillen speciale glazen vlak-convexe en vlak-concave brillenglazen die zijn vastgemaakt op de binnenzijde van de duikbril. Het beschikbare aanbod omvat zowel unifocale als bifocale brillenglazen voor duikbrillen.

Tips voor de opticien:
U moet de bril voor beglazing opsturen naar ZEISS Aalen in Duitsland samen met de centreringsgegevens en de achterste vertexafstand.

Meer informatie
Sluiten

3. Diameter

Geoptimaliseerde diameters

De dikte van positieve brillenglazen hangt sterk af van de bestelde diameter

Geoptimaliseerde diameters

Bij positieve brillenglazen is het vaak aanbevolen om een diameter te bestellen die afwijkt van de standaarddiameter in de prijslijst. Zo kan een dunner brillenglas worden geproduceerd dan met de volgende grootste standaarddiameter.
Denk eraan: hoe kleiner de diameter, hoe dunner een positief brillenglas wordt. Bij unifocale brillenglazen zijn geoptimaliseerde diameters vanaf 38 mm mogelijk. De grootte van de geoptimaliseerde diameter wordt door de opticien zo geselecteerd dat het brillenglas zo groot als nodig is en zo klein mogelijk is.

Bijzonder geval voor geoptimaliseerde diameter: OPTIMA
Bijzonder geval voor niet-standaard diameter: Gedecentreerde unifocale brillenglazen

Gedecentreerde unifocale brillenglazen

Unifocale brillenglazen kunnen, met uitzondering van asferische of atorische brillenglazen, worden gedecentreerd. Dit is aan te raden indien de beschikbare standaarddiameters geen exacte centrering toestaan.
De vereiste decentrering vooraf wordt als volgt berekend en wordt in mm vermeld in de bestelling:

Decentrering vooraf
Gedecentreerde unifocale brillenglazen
Meer informatie
Sluiten

4. Verharding

Verharding van glazen brillenglazen

Glazen brillenglas (blauw) voor ionwisseling in zoutsmelt (rood)

Verharding van glazen brillenglazen

Chemisch verharden verhoogt de weerstand van glazen brillenglazen tegen breken (uitzonderingen: ZEISS unifocaal sf mineraal 1,7; ZEISS unifocaal sf. mineraal 1,8 en ZEISS unifocaal sf. mineraal 1,9). Een ion-uitwisselingsproces in het oppervlak van het brillenglas veroorzaakt een compressiedruk die de breekweerstand van het glas verhoogt. Een daaropvolgende coating (AR-coating) verlaagt de breeksterkte die hiermee wordt bereikt.

Verharding van glazen brillenglazen

Na ionwisseling

ZEISS beperkt dit verhardingsproces tot brillenglazen met rand om te voorkomen dat herhaaldelijk slijpen een negatieve invloed heeft op de breeksterkte die de chemische verharding bereikte.

In sommige landen wordt vaker gehard glas gebruikt en het is beter een veiligheidsbril in zijn geheel te kopen om de doeltreffendheid ervan te garanderen.

Meer informatie
Sluiten

5. Matte brillenglazen

Diverse, matte of troebele brillenglazen

Matte brillenglazen
Om een oog af te dekken dat een patiënt omwille van cosmetische of andere redenen wil verbergen, kunnen alle brillenglazen in het ZEISS productgamma aan de voorzijde mat worden gemaakt.

Troebele brillenglazen
Indien een oog moet worden verborgen omwille van medische redenen, kan dit worden bereikt met een troebel brillenglas. Doordat de voorzijde alleen wordt opgeruwd, is het contour van het oog nog steeds zichtbaar vanaf de buitenkant, in tegenstelling tot matte brillenglazen.

6. Franklin Split-brillenglazen

Franklin Split-brillenglazen

In sommige landen worden plastic Franklin Split-brillenglazen vaak gebruikt om accommodatie bij kinderen te beperken. Franklin Split-brillenglazen zijn speciale bifocale brillenglazen waar het beeld niet verspringt, waardoor de zone voor nabijzicht erg breed wordt. Deze worden geproduceerd door twee halve brillenglazen samen te kleven; één deel voor verzicht en één deel voor nabijzicht.

7. Prismatische sterktes

Prismatische sterktes

Prismatische brillenglazen worden "volgens voorschrift" geproduceerd door ZEISS. Dit betekent dat tijdens het dragen, de brildrager precies de voorgeschreven sterkte ervaart in de hoofdreferentiepunten van het brillenglas. Doordat de bundel een andere weg volgt tijdens het meten in de focimeter, verschilt de gemeten waarde van de bestelde waarde. Om nauwkeurig te controleren met de focimeter, staat de gemeten waarde op het lenspakket gedrukt.

8. Bifocale brillenglazen

Bifocale brillenglazen

Bifocale brillenglazen met vergrotende werking

Niet-standaard addities
Bij addities van meer dan 6,00 D zijn vergrotende bifocale brillenglazen beter dan standaard brillenglazen.
Meer informatie over: Hulpmiddelen bij slechtziendheid

Prismatische effecten in de zones voor dichtbij en veraf
Alle bifocale en multifocale brillenglazen van ZEISS kunnen met een prisma worden geproduceerd door het oppervlak te kantelen. Dit leidt tot hetzelfde prismatische effect voor de zones voor veraf en dichtbij.
Indien verschillende prisma's zijn vereist voor zones veraf en dichtbij, kan een prismasegment op een Punktal-basis worden bevestigd.

9. Met “Inset 0”

Multifocale brillenglazen met "Inset 0"

Multifocale brillenglazen met "Inset 0"

Voor presbyopische brildragers van wie de ogen niet convergeren bij nabijzicht, kunnen afzonderlijke multifocale brillenglazen van ZEISS (ZEISS Progressive Individual 2) worden besteld zonder inset. De multifocale brillenglazen worden vervolgens speciaal berekend voor deze situatie. De punten voor veraf en dichtbij liggen dan precies onder elkaar op de verticale as.
 

Opmerking voor de opticien:
Deze afzonderlijke multifocale brillenglazen kunt u bestellen door "Inset 0" te vermelden.