Slab-off-techniek

Slab-off-techniek

In bepaalde gevallen kunnen er zich visuele problemen voordoen indien een patiënt met een hogere anisometropie dichtbij moet kijken. De slab-off-techniek is een speciale slijpmethode waarbij een compenserend prisma wordt gecreëerd in multifocale brillenglazen. Dit leidt tot een amper zichtbare, horizontale lijn over de volledige breedte van het brillenglas.

1. Wanneer is een slab-off noodzakelijk?

Wanneer is een slab-off-techniek noodzakelijk?

Multifocale brillenglazen die zijn geproduceerd met de slab-off-techniek kunnen noodzakelijk zijn voor presbyopische patiënten met anisometropie. De term anisometropie wordt gebruikt indien er een verschil is van 0,25 D tussen het verste punt van duidelijk zicht tussen het linker- en het rechteroog.

Hoe dubbele beelden zich voordoen
Er kunnen visuele problemen optreden indien een patiënt met anisometropie een multifocale bril draagt en dit verschil groter is dan 1,5 D. Slab-off brillenglazen kunnen vervolgens worden voorgeschreven om deze problemen op te lossen.

2. Visuele problemen

Visuele problemen

Zichtlijn door het hoofdreferentiepunt

Welke visuele problemen kunnen worden verwacht?

Wanneer de brildrager zijn ogen over het brillenglas laat gaan, kijkt hij niet langer door het hoofdreferentiepunt (bij niet-prismatische sterktes = optisch midden), maar door de perifere zones van het brillenglas. Dit leidt tot prismatische effecten. De hoofdbundel wordt dus prismatisch afgebogen. Wanneer de brildrager zijn ogen omlaag beweegt, ligt het beeld dat de drager waarneemt ofwel boven (negatief brillenglas) ofwel onder (positief brillenglas) het werkelijke voorwerp.

Visuele problemen

Zichtlijn buiten het hoofdreferentiepunt: de drager neemt het tussenliggende beeld waar

Dubbele beelden bij anisometropiepatiënten

Bij anisometropie liggen de waargenomen beelden vóór de twee ogen in perifeer zicht op verschillende hoogten door prismatische effecten rechts en links. Als dit prismatisch hoogteverschil een waarde overschrijdt die de drager niet meer kan compenseren, kan hij de beelden van het linker- en rechteroog niet meer gebruiken om een correct binoculair zicht te vormen, of kan hij dit slechts in beperkte mate.

Visuele problemen

Verschillende hoogtes van de tussenliggende beelden van het rechter- en linkeroog bij nabijzicht voor een patiënt met anisometropie

Problemen voor de patiënt
In extreme gevallen ziet de drager dubbele beelden. Vaker zijn letters echter onscherp tijdens het lezen en wordt lezen gedurende een langere periode vermoeiend. Dit kan leiden tot symptomen van astenopie, zoals hoofdpijn of brandende ogen.

Slab-off is de oplossing
Dankzij de slab-off-techniek kunnen de tussenliggende beelden die worden gevormd tijdens het lezen met een multifocale bril, op dezelfde hoogte geplaatst voor het linker- en rechteroog. Ongehinderd binoculair zicht zonder oogvermoeidheid is opnieuw mogelijk.

Visuele problemen

Bewegen van het hoofd is mogelijk bij unifocale brillenglazen

Visuele problemen bij multifocale brillenglazen

Bij unifocale brillenglazen
Bij unifocale brillenglazen kan de anisometropische patiënt zijn hoofd zo bewegen dat hij altijd ongeveer door het hoofdreferentiepunt van het brillenglas kijkt. Zo voorkomt hij prismatische effecten en dus ook een prismatisch verschil tussen het rechter en linker brillenglas.

Visuele problemen

Bij een multifocale bril moeten de ogen omlaag zijn gericht om te lezen

Bij multifocale brillenglazen
Bij multifocale brillenglazen moet de brildrager zijn ogen echter omlaag richten om te kunnen lezen. Hij kan zijn hoofd dus niet bewegen om prismatische effecten te compenseren. Wanneer een anisometropische, presbyopische patiënt zijn eerste multifocale bril krijgt, kan hij tijdens het lezen visuele problemen ondervinden die hij niet had bij het dragen van een unifocale bril.


Meer informatie
Sluiten

3. Hoe werkt het

Hoe werkt het?

De tussenliggende beelden die het linker- en rechteroog waarnemen, liggen opnieuw op dezelfde hoogte dankzij de slab-off-techniek

Hoe dit werkt, met multifocale brillenglazen als voorbeeld

De slab-off-techniek gebruikt een compenserend prisma met een basis van 90 ° voor nabijzicht in het mathematisch meer negatieve multifocale brillenglas (lichter positief of sterker negatief brillenglas).

Slab-off-techniek, een compenserend prisma

Wanneer de drager door de zones voor nabijzicht van de brillenglazen kijkt, buigt het compenserend prisma de hoofdbundel achter het mathematisch negatievere brillenglas even sterk af als de afwijking van de hoofdbundel achter het mathematisch positievere brillenglas. Dit betekent dat de prismatische effecten in het hoofdreferentiepunt voor nabijzicht links en rechts opnieuw gelijk zijn.

Binoculair nabijzicht zonder vermoeide ogen
De tussenliggende beelden liggen bijgevolg op dezelfde hoogte voor beide brillenglazen en kunnen worden samengevoegd tot een ongehinderd binoculair beeld wanneer de drager door de zones voor nabijzicht kijkt. Binoculair nabijzicht zonder oogvermoeidheid is opnieuw mogelijk.

Meer informatie
Sluiten

4. Slab-off voor multifocale brillenglazen

Slab-off voor multifocale brillenglazen

Slab-off-prisma voor multifocale brillenglazen

Bij bifocale brillenglazen wordt de slab-off-techniek al lang gebruikt. Multifocale brillenglazen worden echter steeds populairder en hebben in sommige landen bijna bifocale brillenglazen vervangen. Daarom moest er een probleemloos binoculair zicht worden gecreëerd voor anisometropische patiënten die een multifocale bril willen.


Slab-off-productie was echter lange tijd technisch onmogelijk voor multifocale brillenglazen. ZEISS is momenteel de enige fabrikant die erin is geslaagd dit uiterst ingewikkelde proces uit te voeren. In tegenstelling tot slab-off-productie voor bifocale brillenglazen, moeten de prismatische verschillen worden gecompenseerd in de hoofdreferentiepunten voor nabijzicht, maar ook op die punten voor verzicht.

Slab-off voor multifocale brillenglazen

Multifocale brillenglazen zonder slab-off-prisma

Prismatisch verschil in Slab-off progressieve brillenglazen

Aangezien een bifocaal brillenglas zich gedraagt als een unifocaal brillenglas in het verzichtgedeelte, zijn er geen prismatische effecten wanneer de brildrager door de hoofdreferentiepunten kijkt voor verzicht. Er zijn dus ook geen prismatische effecten tussen het linker- en rechteroog. Bij multifocale brillenglazen zonder slab-off-prisma, is het prismatisch verschil alleen 0 in de meetpunten van het prisma. In de hoofdreferentiepunten voor zowel ver- als nabijzicht is er een prismatisch verschil tussen links en rechts indien de dioptrische sterkte verschilt tussen de twee brillenglazen.

Slab-off voor multifocale brillenglazen

Multifocale brillenglazen, geproduceerd met de slab-off-techniek

Bij slab-off brillenglazen wordt het prismatisch verschil in hoofdreferentiepunten voor verzicht opgegeven door een prisma over het volledige oppervlak te slijpen. Net zoals bij bifocale brillenglazen kan het verschil in de hoofdreferentiepunten voor nabijzicht worden gecompenseerd met behulp van de slab-off-techniek. Het compenserend prisma met basis 90° wordt geproduceerd op het mathematisch negatievere brillenglas (zwakker positief of sterker negatief brillenglas).

Dankzij slab-off multifocale brillenglazen kan de drager met anisometropie genieten van de vele voordelen van multifocal brillenglazen. Hoewel het brillenglas niet kan worden gebruikt ter hoogte van het prismameetpunt door de slab-off-rand, heeft de anisometropische drager nog steeds meer visuele zones ter beschikking dan met een bifocale bril.

Voorbeeld van prismatische sterktes in een multifocaal brillenglas:
R +3.0, L +5.0, Add.: 2.0

b. d. = basis onder b. u. = basis boven

  Zonder slab-off
Met slab-off
Cirkel meting verzicht
R: 3.3 b. d.          L: 4.5 b. d.
R: 4.5 b. d.          L: 4.5 b. d.
Pr. meetpunt R: 1.2 b. d.          L: 1.2 b. d. R: 2.4 b. d.         L: 1.2 b. d.
Cirkel meting nabijzicht R: 4.7 b. u.          L: 7.2 b. u. R: 7.2 b. u.          L: 7.2 b. u.
Meer informatie
Sluiten

5. Productie

Slab-off-productie voor bifocale brillenglazen

1. Slijpen van het verzichtgedeelte van half afgewerkt brillenglas
2. Half afgewerkt brillenglas met aangepast verzichtgedeelte
3. Slijpen van het voorschriftoppervlak
4. Bifocaal brillenglas met slab-off-prisma

Slab-off-productie voor bifocale brillenglazen

Vereisten
De slab-off-rand, die zich aan de voorzijde van een bifocaal brillenglas bevindt en samenvalt met de bovenkant van het segment, kan alleen worden geproduceerd voor prisma's van meer dan 1,5 cm/m. Dit stemt ongeveer overeen met anisometropie van 1,5 D.

Productie
Er wordt een prismatische "slab" materiaal verwijderd van het verzichtgedeelte van het vooroppervlak van het half afgewerkte brillenglas, waardoor een prismatische sterkte met basis onderaan wordt gecreëerd.
Hierna wordt het voorschriftoppervlak geslepen. Hier wordt het aangepaste, half afgewerkte brillenglas schuin bevestigd om de prisma in het verzichtgedeelte opnieuw te verwijderen en een prisma met basis boven te verkrijgen in het nabijzichtgedeelte.

Slab-off-productie voor multifocale brillenglazen

1. Multifocaal brillenglas met afgewerkt voorschriftoppervlak
2. Hechten van multifocaal brillenglas en hulplens
3. Slijpen van slab-off
4. Verwijderen van hulplens

Slab-off-productie voor multifocale brillenglazen

Vereisten
De slab-off-rand, die zich aan de achterzijde bevindt bij multifocale brillenglazen en ongeveer 0,5 mm onder het prismameetpunt ligt, kan alleen worden gemaakt voor prisma's van meer dan 2,0 cm/m. Dit stemt ongeveer overeen met anisometropie van 1,75 D.

Productie
Er wordt al rekening gehouden met compensatie voor het prismatisch verschil in de afstandscentrering wanneer het voorschriftoppervlak wordt geslepen. Het werkelijke slab-off-proces begint niet voordat het slijpproces is voltooid. Nadat een hulplens op het voorschriftoppervlak wordt bevestigd, moet het hechtmiddel ongeveer 24 uur uitharden. Het progressieve brillenglas wordt vervolgens in een helling op het vooroppervlak geblokkeerd zodat de vereiste prismatische sterkte voor nabijzicht op het onderste gedeelte van het achteroppervlak kan worden geslepen.

Slab-off-productie - mogelijk of niet mogelijk?

Slab-off-productie - mogelijk of niet mogelijk?

Tips voor de opticien over de beperkingen voor multifocale brillenglazen met slab-off-techniek:

  • Er is geen nette slab-off-rand mogelijk bij multifocale plastic brillenglazen
  • OPTIMA in een slab-off multifocaal brillenglas. Op het gerelateerde brillenglas zonder slab-off-prisma biedt OPTIMA echter vaak een aanzienlijke dikte-afname waardoor de dikte voor positieve brillenglazen kan worden afgestemd
Meer informatie
Sluiten