ZEISS glazen monteren

ZEISS glazen monteren

Om optimaal kijkcomfort te garanderen, is het noodzakelijk dat - afhankelijk van de uitvoering - de bril optisch exact wordt aangemeten. De volgende centreeraanbevelingen voor Zeiss brillenglazen houden rekening met de betreffende eisen aangaande centrering - met betrekking tot oogdraaipuntsvoorwaarde, doorkijkpunt en blikveld - overeenkomstig hun prioriteit.

 

Zichtdemo: ZEISS glazen monteren

1. Anatomische pasvorm

Anatomische pasvorm

Na de voorlopige anatomische passing van de bril, moet het geselecteerde montuur
 

  • op een corneale vertexafstand van 12 tot 16 mm worden geplaatst en een
  • (gekantelde) pantoscopische hoek hebben van 8° tot 12°.
     

Indien dit niet afzonderlijk is opgegeven voor op maat gemaakte brillenglazen, zijn ZEISS brillenglazen ontworpen voor deze parameters. Deze aanbevolen waarden kunnen niet altijd worden waargenomen door speciale anatomische omstandigheden of een ongebruikelijke montuurvorm. De opticien moet hier rekening mee houden bij de refractie en de bestelling van het brillenglas.

2. Laterale centrering

Laterale centrering

Laterale centrering voor ZEISS brillenglazen zonder prismatische sterkte

Laterale centrering voor ZEISS brillenglazen zonder prismatische sterkte

De centreringsafstand moet overeenstemmen met de interpupillaire afstand wanneer de patiënt in de verte kijkt (PD verzicht).
Dit geldt voor alle ZEISS brillenglazen:

  • Unifocale brillenglazen voor verzicht en nabijzicht
  • Kantoorbrillenglazen, de brillenglazen voor dichtbij
  • multifocale brillenglazen
  • Bifocale en trifocale brillenglazen gebruiken standaard de bovenkant van segmenten als referentiepunten in centrale centrering. Deze zijn elk gemarkeerd op een afstand van 2,5 mm nasaal van de pupilafstand.

3. Verticale centrering

Verticale centrering

1. Natuurlijke hoofdhouding
2. Hoofdhouding voor het markeren van de verticale centrering volgens het 'middelpunt van rotatie-vereiste' (montuurvlak haaks)

Verticale centrering van ZEISS brillenglazen

Unifocale brillenglazen

Het "middelpunt van rotatie-vereiste", dit wil zeggen dat het brillenglas is gecentreerd wanneer de optische as door het optische middelpunt van het oog loopt, moet worden vastgelegd bij het passen van unifocale brillenglazen. Er zijn twee manieren om de verticale centrering te bepalen:

  • De patiënt tilt zijn hoofd op tot het vlak van het montuur haaks staat. Het midden van de pupillen wordt vervolgens gemarkeerd met de ogen van de patiënt in de visuele nulrichting (recht vooruit kijkend).
  • Wanneer het hoofd en het lichaam van de patiënt in neutrale positie staan, worden de posities van de pupilmiddens gemarkeerd voor de visuele nulrichting (recht vooruit kijkend).

De gekende regel geldt: verplaats het optische centreringspunt omlaag met 0,5 mm voor elke graad dat het montuur kantelt (pantoscopische hoek), vanaf het visuele nulpunt.

In ZEISS kantoorbrillenglas moet de dichte meetcirkel intact blijven. Met andere woorden: de minimale centreringshoogte moet minstens 18 mm zijn vanaf de onderste rand van het montuur.

Verticale centrering van multifocale brillenglazen

Verticale centrering van ZEISS multifocale brillenglazen, trifocale en bifocale brillenglazen met een natuurlijke houding van hoofd en lichaam

Verticale centrering van multifocale brillenglazen

Multifocale brillenglazen en kantoorbrillenglazen
Voor de centrering van multifocale brillenglazen en kantoorbrillenglazen wordt de ligging van het midden van de pupil bij visuele nulrichting en neutrale lichaamshouding gemarkeerd. Om de werking voor dichtbij te garanderen, moet de progressielengte bij alle multifocale en kantoorbrillenglazen aan de beschikbare inslijphoogte aangepast worden.

Bifocale en trifocale brillenglazen
In bifocale brillenglazen de hoogte van de onderste rand van de iris wordt gemarkeerd en in trifocale brillenglazen t wordt de onderste rand van de pupil gemarkeerd. De markering geeft de hoogte aan van de bovenkant van het segment, wat dient als maatstaf om de brillenglazen in het montuur te plaatsen. Er moet altijd rekening worden gehouden met de persoonlijke vereisten wanneer de hoogte van de delen voor nabijzicht worden bepaald.
Om een optimaal binoculair zicht te garanderen, moet rekening worden gehouden met verschillende hoogtes van speciale anatomische omstandigheden.

 

Meer informatie
Sluiten

4. ... met prismatische sterkte

Centrering van ZEISS brillenglazen met prismatische sterkte

Centrering van ZEISS brillenglazen met prismatische sterkte

In prismatische voorschriften moeten de vastgestelde centreringspunten met 0,25 mm per 1 cm/m worden verplaatst in de tegenovergestelde richting van de prismabasis. Dit houdt rekening met de beweging van de ogen in prismatische brillenglazen.

PD-centrering van ZEISS brillenglazen met prismatische sterkte

PD centrering van ZEISS brillenglazen met prismatische sterkte

Bij de opticien
Indien het proefmontuur tijdens refractie niet is aangepast volgens het prisma, wordt de term 'PD centrering' gebruikt. Als dit het geval is, moet niet alleen de bovenvermelde procedure (0,25 mm per 1 cm/m in tegenovergestelde richting van prismabasis) worden uitgevoerd, maar moet bij de bestelling een opmerking worden gevoegd over het uitvoeren van de PD-centrering en dat er geen rekening is gehouden met het prisma. Dit is noodzakelijk omdat niet alleen de corrigerende prisma's maar ook de prismatische effecten van de sferische en cilindrische proefbrillenglazen effectief zijn tijdens refractie indien het montuur niet overeenkomstig wordt bijgesteld.

Bij ZEISS
ZEISS houdt hier vervolgens rekening mee bij het berekenen en produceren van de brillenglazen. Het is mogelijk dat klanten een speciale code krijgen die aangeeft aan ZEISS dat alle bestellingen voor prismatische brillenglazen worden geplaatst op basis van de pupilcentrering en dat er hier geen opmerking nodig is bij de bestelling.

Formulecentrering van ZEISS brillenglazen met prismatische sterkte

Formulecentrering van ZEISS brillenglazen met prismatische sterkte

Bij de opticien
In "formulecentrering" wordt het proefmontuur aangepast met 0,25 mm per 1 cm/m tijdens refractie. Voor de centrering van de brillenglazen tijdens de beglazing, geldt de bovenstaande regel (0,25 mm per 1 cm/m in tegenovergestelde richting van de prismabasis) ook.

Bij ZEISS
Indien op de bestelling geen opmerking wordt gemaakt op de bestelling of indien de code 'pupilcentrering' niet aan de klant is toegekend, gaat ZEISS er bij de berekening en productie van de brillenglazen van uit dat 'formulecentrering' is uitgevoerd.

Voor de opticien
Om exacte productie van prismabrillenglazen te garanderen in speciale gevallen, wordt het aangeraden om alle informatie over parameters te geven tijdens refractie op een speciaal bestelformulier van ZEISS. Speciale gevallen omvatten bijvoorbeeld hoge dioptrische sterktes samen met hoge prismatische sterktes of refractiesituaties waarin noch pupilcentrering noch formulecentrering is uitgevoerd.

Meer informatie
Sluiten

5. ... met i.Terminal 2

Centrering met i.Terminal 2

Antireflectiecoatings

Het door de computer ondersteunde i.Terminal 2 passysteem kan worden gebruikt om alle centreringsgegevens met uiterste precisie te bepalen met twee videobeelden, met het hoofd en het lichaam van de patiënt in een natuurlijke houding. De correcte positie van de centreringspunten wordt berekend en weergegeven op basis van de geldende centreringsvereiste, de dioptrische sterkte en het type brillenglas.