Megatrends

– De toekomst vormgeven

Megatrends vormen de consumentenwerelden: digitalisatie, globalisering, demografie, gezondheidszorg en klimaatverandering. Dit zijn grote uitdagingen en ZEISS gelooft dat het een verantwoordelijkheid draagt om de beste technologie te ontwikkelen om ons de toekomst in te leiden. Zo kunnen we onze klanten helpen om vandaag hun ambities voor de toekomst te realiseren.

Nieuwe technologieën, digitalisering en netwerken

Nieuwe technologieën, digitalisering en netwerken

Een wereld waarin auto's zichzelf besturen, robotchirurgen levens redden en zelforganiserende fabrieken de norm zijn. Een wereld waarin hardware- en softwareontwikkelingen en realtime gegevensoverdracht het mogelijk maken om de toekomst anders te benaderen.

ZEISS stuwt deze ontwikkeling voort: onze halfgeleiderproductietechnologie vormt het fundament voor geïntegreerde chips die het voor objecten en systemen mogelijk maken om met elkaar te communiceren. We vertrouwen al op producten en software-oplossingen zoals genetwerkte meetmachines, microscopen en medische diagnostische apparatuur om de levens van onze klanten en partners te verbeteren en de digitale transformatie voelbaar maken.

Met zijn expertise in optica en fotonica, kan ZEISS een waardevolle rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe oplossingen.

Met correlerende microscope, is ZEISS erin geslaagd om een verbinding te creëren tussen elektronen- en lichtmicroscopie. De perfect afgestemde verzameling van beelden op het micro- en nanoniveau zorgt ervoor dat onderzoekers en wetenschappers een compleet nieuwe tool tot hun beschikking hebben, waarmee ze levende processen en ziektes beter kunnen bestuderen.

Demografische ontwikkeling en gezondheidszorg

Mensen in geïndustrialiseerde landen leven langer en de populaties in opkomende en ontwikkelende economieën groeien – dit zorgt voor grote druk op de gezondheidszorg.

De megatrends in de maatschappij omvatten daarom ook gestegen uitgaven over de hele wereld voor de gezondheidszorg, verstedelijking en een grotere vraag naar veiligheidsoplossingen. Dit zijn allemaal ontwikkelingen die ZEISS momenteel in de gaten houdt binnen R&D, om zo in de toekomst passende oplossingen te kunnen bieden.

Technologische vooruitgang maakt steeds preciezere diagnoses en steeds effectievere behandelingen mogelijk. Toch is uitgebreide toegang tot hoogstaande behandelingen nog steeds een van de grootste uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden. ZEISS heeft zich voorgenomen om beide uitdagingen aan te gaan: telkens weer hebben onze geavanceerde technologische medische producten voor revolutionaire diagnostische en behandelingsmogelijkheden gezorgd.

Demografische ontwikkeling en gezondheidszorg
Globalisering

Globalisering

Digitalisering en netwerken versnellen de globalisering gigantisch. Krachtige nieuwe bedrijven worden gevormd en veranderen hele sectoren. Alleen bedrijven met een krachtige structuur en aanpassingsmogelijkheden blijven competitief.

ZEISS is aanwezig in meer dan 40 landen en heeft meer dan 50 verkoops- en onderhoudslocaties, meer dan 30 productielocaties en ongeveer 25 onderzoeks- en ontwikkelingscentra wereldwijd.

Duurzaamheid

Zonder een duurzame aanpak loopt de toekomst van de volgende generaties gevaar. Effectieve maatregelen omvatten het efficiënte gebruik van middelen, de transitie naar hernieuwbare energiebronnen en nieuwe economische processen en systemen.

ZEISS gebruikt zijn knowhow om intelligente meetsystemen te ontwikkelen die gebruikt worden voor kwaliteitsinspectie in de energie-, automobiel- en luchtvaartindustrie. Geavanceerde coördinatenmeettechnologie wordt gebruikt om de exactheid van de passing van aandrijvingsonderdelen in auto's te garanderen, om voor verminderde slijtage,  laag brandstofverbruik en minder CO2-uitstoot te zorgen.

Businessman holding renewable energy sketch