ZEISS eMobility Solutions

Kwaliteitszorg voor rotors en assen

Details van rotors en assen

De rotor bestaat uit de as en de platenstapel met ingebouwde permanente magneten. Vanwege de hoge prestaties en snelheid van de e-motor heeft de rotor zeer nauwe vorm- en locatietoleranties die inspectie vereisen. De luchtspleet tussen de rotor en de statorboring is een van de belangrijkste parameters die de prestaties en het rendement van de e-motor bepalen. Het is ook van cruciaal belang voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de motor.

Rotorafmetingen meten op ZEISS coördinatenmeetmachine met langestylussysteem

Dimensionale metrologie

Alle dimensionale kenmerken vereisen meettechnologie die in staat en nauwkeurig is onder invloed van het magnetisch veld van de rotor. Het magnetisch veld kan de meetresultaten beïnvloeden doordat de stylus of de binnenkant van de taster wordt afgebogen. Dit maakt een coördinatenmeetmachine die de krapste toleranties kan meten met lange en zware stylussystemen essentieel - ZEISS coördinatenmachines met actieve scantechnologie zijn ideaal voor deze vereisten. Lange stylusverlengstukken maken het mogelijk op elke positie van de rotor te meten, waarbij de taster ver genoeg verwijderd blijft van het sterke magneetveld om stabiele, nauwkeurige resultaten rondom de stator te garanderen.

Meten van vorm en contouren

De as in elektrische en hybride voertuigen vereist een zeer snelle kwaliteitscontrole, vooral wat vorm- en positietoleranties betreft vanwege de hogere draaisnelheden. Aangezien asgeometrieën veranderen en toleranties kleiner worden, maakt een coördinatenmeetsysteem het mogelijk om binnen deze nauwe hoeveelheden te blijven, terwijl de doorlooptijden worden verkort en de voorspelbaarheid wordt vergroot. Een ZEISS coördinatenmeetmachine uitgerust met een zeer nauwkeurige draaitafel op luchtlagers en een diamanten styluskit is ideaal voor betrouwbare resultaten. Veelzijdige coördinatenmeetmachines kunnen assen van alle maten meten.

Meting van vormkenmerken op as met ZEISS zeer nauwkeurige CMM

Analyse van de poreusheid

Door de toenemende snelheden in de elektromotoren worden aanzienlijk hogere eisen gesteld aan de sterkte en de stabiliteit van de rotors. Om te voorkomen dat de rotor tijdens de werking breekt, mag een bepaalde porositeit niet worden overschreden. Computertomografie van ZEISS wordt gebruikt om de grootte en het aantal poriën in de kortsluitring van de rotor te bepalen. De opgenomen 3D-gegevens worden vervolgens geanalyseerd en geclassificeerd door ZEISS software met behulp van de porositeitsanalyse.