Maak het onzichtbare zichtbaar – vroeg in het proces

ZEISS X-Ray Series voor licht metaalgietwerk

Veel defecten zitten verborgen binnenin onderdelen – wanneer deze niet gedetecteerd worden, kunnen ze later in het proces voor problemen zorgen en zo tot onnodig hoge kosten leiden. Maak het onzichtbare vroeg in het proces zichtbaar en profiteer van zekerheid over de kwaliteit van uw gietwerk.

Durf binnenin te kijken

Tijdens het complexe productieproces van gietwerk, kunnen verschillende defecten optreden die niet alleen zichtbaar zijn aan het oppervlak. Defecten aan de binnenkant van het onderdeel kunnen soms een significante impact hebben op de stabiliteit van het onderdeel.Incorrecte geometrieën maken gegoten onderdelen ook onbruikbaar voor latere montage. Daarom is het ook zo belangrijk om defecten op betrouwbare wijze en vroeg in het proces op te sporen. Het is mogelijk dankzij röntgentechnologie – met maar één scan!

Poriën & poreusheid

Poriën zijn sferische gasinsluitingen die veroorzaakt worden door de gasvorming van bijv. losmiddelen of door ontoereikende luchting tijdens het gietproces.

Barsten

Verontreinigingen en een excessief hoge doorloopsnelheid kunnen bijvoorbeeld leiden tot de ontwikkeling van barststructuren of thermische vermoeidheid.

Krimpgaten

Krimpgaten zijn holtes zonder gas die vaak met elkaar zijn verbonden. Ze worden gevormd wanneer het materiaal stolt. Oorzaken kunnen bijvoorbeeld een te lage constante druk of suboptimale positionering van de doorgang zijn.

Insluitingen

Insluitingen zijn materiaalcomponenten die meestal veel harder zijn dan het basismateriaal. Ze worden bijvoorbeeld veroorzaak door een verontreinigd gietmateriaal.

Koude verbinding

Dit defect beschrijft lijnen of voegen die veroorzaakt worden door een te lage vormtemperatuur of smelttemperatuur, soms veroorzaakt door een te trage vulling van de mal.

Incomplete vulling

Dit defect beschrijft gebieden van het gietstuk die niet of niet volledig ingevuld zijn, of die contouren hebben die niet duidelijk gereproduceerd zijn, bijvoorbeeld door een te lage snelheid van de mixstaaf of een te lage constante druk.

Sponzige gebieden

Sponzige gebieden worden gekarakteriseerd door verzamelingen van kleine poriën of luchtbellen die een significant negatief effect kunnen hebben op de stabiliteit van het gietstuk.

Gebroken kern

Het stukgaan of de desintegratie van een zandkern kan veroorzaakt worden, bijvoorbeeld, door een niet-optimale samenstelling van het ingietmateriaal of excessieve thermische spanning op het gietmateriaal. Dit verandert de structuur van de matrijs, waardoor het gegoten onderdeel incorrecte geometrieën krijgt.

Uitlopers

Uitlopers zijn dunne stukjes metaalfolie op het gietwerk die bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een te hoge doorloopsnelheid of een incorrect aangepaste klemeenheid.

Blaasjes

Het oppervlak van het gietwerk kan uitpuilingen krijgen in de vorm van blaasjes door, bijvoorbeeld, een te hoge giettemperatuur of snelheid van de mixstaat in de tweede fase.

Zand- of zoutrestmaterialen

Kernzand of -zout blijft vaak in het gietstuk achter na het ontkernen. Met röntgen wordt dit snel zichtbaar en kan het stuk schoongemaakt worden voorafgaand aan verdere verwerking.

Vervormingen

Met name in het geval van lange, zware gietstukken, kan er vervorming ontstaan bij verder transport, als het materiaal nog niet helemaal is afgekoeld. Deze vervormingen worden zichtbaar als er een vergelijking tussen het streefmodel en actuele model wordt gemaakt.

Misplaatste zand- of zoutkern

Als er fouten worden gemaakt bij het positioneren van de kern in de matrijs voorafgaand aan het gieten, zullen de geometrieën van het gietstuk niet meer overeenkomen met het CAD-model. Het onderdeel is dan helaas niet meer bruikbaar voor montage.

Discover completely new possibilities in quality assurance with the X-ray solutions of the ZEISS X-Ray Series.

Wilt u meer informatie over ZEISS Solutions for Light Metal Applications?

Vul het onderstaande formulier in om onze brochure te downloaden.