Voor betrouwbare meetresultaten Referentiekogels en kalibratie-artefacten van ZEISS

Voor het kalibreren van uw CMM en uw tastersysteem

Hoe zorgt u voor de betrouwbaarheid van uw meetresultaten? Met behulp van kalibratie-artefacten kunt u de meetnauwkeurigheid van uw coördinatenmeetmachine onafhankelijk controleren. Referentiekogels worden gebruikt om uw tastersysteem te kalibreren.

ZEISS Kalibratie artefacten

Kalibratie-artefacten helpen om de nauwkeurigheid van de meetmachines nauwkeurig te controleren. Ons portfolio omvat o.a. kalibratie-artefacten voor coördinatenmeetmachines, multisensorapparaten, CT-meetmachines of voor ruwheids- of oppervlaktemeetapparaten.

ZEISS Kalibratie artefacten
ZEISS Referentiekogels

ZEISS referentiekogels

De exacte kalibratie is een voorwaarde voor alle metingen. Hiervoor heeft u een referentie product nodig, dat, afhankelijk van de toepassing, een referentiekogel, een ring of driedubbele of een optische meter kan zijn. Dit product wordt gemeten met een referentietaster. Hierdoor kent de software de positie en vorm van het referentie-product. De volgende tasters kunnen dan worden gemeten ten opzichte van deze referentie.

Kalibratie artefacten geven zekerheid

Meetpunt

Download more information