ZEISS CALYPSO 2021

Prestatieverbetering voor kwaliteitscontrole

De ZEISS CALYPSO 2021-software bevat meer dan 60 nieuwe functies. Hiermee zorgt ZEISS opnieuw voor een aanzienlijke prestatieverhoging bij de kwaliteitscontrole om verdere tijd- en kostenbesparing bij de inspectie en analyse van componenten te creëren. Bovendien spelen optimalisaties voor automatisering een grote rol in de nieuwe softwareversie.

Uw voordelen:
 • Nieuwe dynamische planningsoptie van ZEISS CALYPSO voor een dynamische aanpassing van het meetbereik
 • Een groot aantal optimalisaties in de programmering zorgt voor aanzienlijke tijdbesparingen
 • 20 keer snellere resultaten dankzij verbeterde complexe en vastgestelde berekeningen
 • Optimalisatie van de meettijd met tot wel 270% voor optische metingen met ZEISS O-INSPECT

Hoogtepunten van de innovaties van ZEISS CALYPSO 2021
ZEISS CALYPSO dynamische planning

1. Nieuwe optie om op een hoger niveau te presteren

De nieuwe dynamische planningsoptie van ZEISS CALYPSO vermindert de belasting op coördinatenmeetmachines door automatisch en dynamisch kenmerken over te slaan binnen de procescontrole. De optie kan gemakkelijk worden aangepast aan bestaande of nieuwe meetplannen en is gebaseerd op statistische regels van ZEISS GUARDUS MES- of ZEISS GUARDUS CAQ-software. Deze regels bepalen hoe vaak meetkenmerken worden geïnspecteerd in een meetplan. Een volledig meetplan kan ook op elk moment worden ingepland of handmatig worden uitgevoerd. Dankzij de toegepaste regels is een aanzienlijke tijdwinst tijdens het meetproces mogelijk.

2. Planningsoptimalisaties die resulteren in aanzienlijke tijdbesparingen

Op basis van de in het CAD-model opgeslagen product- en productie-informatie (Product and Manufacturing Information - PMI) en met de integratie van het ZEISS Cookbook-principe, konden gebruikers al automatisch meetplannen maken in de ZEISS-software. Met ZEISS CALYPSO 2021 is het nu mogelijk om meetplannen te maken met PMI in STEP AP 242. De PMI-extensie is opgenomen in de STEP-interface. Bovendien zorgen verbeteringen in het planningsproces voor nog meer tijdwinst. ZEISS heeft bijvoorbeeld de workflow voor de weergave van afwijkingen vereenvoudigd en talrijke optimalisaties doorgevoerd met betrekking tot PMI-import.

ZEISS CALYPSO creates measurement plans automatically with PMI
Significant performance improvement in ZEISS CALYPSO 2021 freeform

3. Complexe resultaten zijn 20 keer sneller

Een verbeterd wiskundig algoritme levert een aanzienlijke prestatieverbetering op voor de berekening van complexe en ingestelde waarden evenals complexe afwijkingen. Bovendien beschikt de software over een verbeterde aanpassing van de Gauss-Chebyshev-methode voor zowel tactiele als optische punten. Deze laatstgenoemde worden met maar liefst factor 100 sneller berekend. Bovendien maakt het verbeterde wiskundige algoritme een aanzienlijk snellere gegevensoverdracht mogelijk. De geoptimaliseerde gebruikersinterface voor complexe resultaten kan nu worden gebruikt om uitschieters te elimineren, het aantal uitvoerpunten in het CAD-venster in te stellen en de CAD-weergave in de rapportuitvoer interactief aan te passen. Met behulp van al deze innovaties levert ZEISS CALYPSO 2021 tot 20 keer sneller resultaten.

4. Optische optimalisatie van de meettijd tot 270%

Bij de vergelijking van de meettijden behaalt ZEISS CALYPSO 2021 een verbetering van de meettijd van tot wel 270% ten opzichte van de ZEISS O-INSPECT-meetmachine. Om dit te bereiken, heeft ZEISS onder andere gewerkt aan weboptimalisatie en -automatisering. Hierdoor kan het sorteren van meetelementen worden geïntegreerd, de optimalisatie van het omleidingstraject worden ingeschakeld en kunnen onnodige machinebewegingen worden geëlimineerd. Het aanpassen van de camerapositie aan de meetstralen in een inspectieplan levert ook een belangrijke bijdrage aan het versnellen van het meetproces. De nieuwste softwareversie bundelt zoveel mogelijk meetelementen in één camerapositie, die automatisch wordt vastgesteld via een vooraf ingesteld zoomniveau. Op die manier passen verschillende beeldelementen in één camerabeeld of zelfs in deelgebieden.

Snelle metingen met optiek in ZEISS CALYPSO 2021
Verdere innovatieve mogelijkheden van ZEISS CALYPSO 2021
 • Vereenvoudigde planning: nieuwe groepen met groepscommentaar en tekstelement in het protocol met een dynamisch aantal regels.
 • Sneller rapportages genereren met ZEISS PiWeb: ZEISS heeft meer dan 50 nieuwe rapportagefuncties ontwikkeld die allemaal een aanzienlijke tijdsbesparing opleveren, waaronder snellere plots, snellere logboekweergave en snellere pdf-aanmaak.
 • Uitvoer van de Fourier-analysetabel in de rapportage: overdracht van maximaal dertig grootste harmonischen naar ZEISS PiWeb voor controle op rondheid en golving. Daarnaast kan de analysetabel worden weergegeven in ZEISS PiWeb.
 • AutoRun en meerdere protocollen definiëren: aan de selectielijst onder de definitie van meervoudig protocol is het nieuwe meervoudige protocol "Standard ZEISS PiWeb Trend" toegevoegd. In ZEISS CALYPSO AutoRun kan nu ook het trendprotocol worden geselecteerd dat nuttig is voor de visualisatie van meerdere metingen.
 • Uitgebreide standaardlijst van kopregelparameters: in de selectielijst voor logboekkopregelparameters zijn de volgende nieuwe velden beschikbaar: "Steekproefomvang", "Type meting", "Inspectiepartij", "Klantnummer", "Reden voor inspectie", "Schermafbeelding" en "Normalisatieconcept".
 • Digitale ondertekening in ZEISS CALYPSO: ondertekening van inspectieplannen met certificaten. Digitale ondertekening van ZEISS CALYPSO meetprotocollen met certificaten. Verificatie van ondertekende meetplannen en -protocollen. Wanneer een meetplan is ondertekend, worden ongeoorloofde wijzigingen in het meetplan voorkomen. Automatisch ondertekende meetprotocollen zijn ook mogelijk.
 • Verbeterd wijzigingsbeheer voor het vergelijken van meetplannen: het vergelijken van meetplannen wordt nog eenvoudiger dankzij een nieuwe verkleinde weergave voor het filteren van interessante wijzigingen en verschillen. Het is nu ook mogelijk om verschillende herzieningen van een meetplan te vergelijken.
 • Nieuwe functies in ZEISS CALYPSO curve: nieuwe lijnvormbepaling met referentielengte volgens ASME Y14.5 en nieuwe puntafleiding uit curven met reeds verwerkte resultaatpunten.
Digital Customer Days

ZEISS Digital Customer Days 2021

Wilt u meer weten over de nieuwe softwarefuncties van ZEISS CALYPSO 2021 en hoe onze softwareoplossingen u kunnen helpen uw productiviteit te verhogen? Kom dan meer persoonlijk of online meer te weten tijdens onze ZEISS Digital Customer Days. In september en oktober 2021 zetten wij onze succesvolle reeks evenementen voort en presenteren wij u onze softwareoplossingen en de bijbehorende innovaties. Ook dit jaar staan klanten met een onderhoudscontract voor ZEISS software exclusieve verrassingen te wachten.