De ZEISS Online Zicht Screening Test

Vijf doeltreffende zicht-screening-tests

 • De ZEISS Online Zicht Screening Test

Doe de Online Oogtest en check de kwaliteit van uw gezichtsvermogen.

Het gezichtsvermogen is ons belangrijkste zintuig. Daarom is optimaal zicht een absolute must. Wanneer heeft u voor het laatst uw ogen na laten kijken? Veel mensen laten hun ogen niet regelmatig nakijken, hoewel dat toch essentieel is om optimaal zicht te garanderen. Bij het verouderen worden onze ogen, en dus ook ons zicht, onderworpen aan een continu veranderproces. Dat gaat vaak ongemerkt. Het eerste teken dat ons zicht achteruit gaat is niet altijd wazig of onscherp zien. Ook hoofdpijn of vermoeide ogen in de avond kunnen op verstoord zicht duiden.

Ruim 100 jaar beter zien met ZEISS - ruim 100 jaar precisie-brillenglazen van hoge kwaliteit en innovaties in oogheelkundige optica. Gebruik de ZEISS Online Oog Test1. Deze test is ontwikkeld door experts van ZEISS zodat u uw ogen op een gemakkelijke en snelle manier gratis kunt testen. Na afloop van de test ontvangt u een aanbeveling die aangeeft of u een ZEISS-opticien moet raadplegen voor professioneel advies.

De ZEISS Online Zicht Screening Test

Beter zicht betekent ook een hogere levenskwaliteit, gezien het gezichtsvermogen ons belangrijkste zintuig is. 80 procent van de indrukken die we opdoen uit onze omgeving komen binnen via onze ogen. Het oog wordt niet voor niets onze "poort naar de wereld" genoemd. Het regelmatig laten nakijken van onze ogen door een oogzorgprofessional zou integraal deel moeten uitmaken van preventieve gezondheidszorg. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor de veiligheid van anderen wanneer u bijvoorbeeld deelneemt aan het verkeer. Algemeen gezien, als er geen bestaande of bekende oogproblemen zijn, moeten we onze ogen eens in de twee jaar laten nakijken. De ZEISS Online Oog Test geeft u een eerste indruk van de huidige prestaties van uw ogen.1

Hoe vaak moet je je ogen laten testen?

Volwassenen (zonder bestaande of bekende oogproblemen) moeten hun ogen regelmatig laten controleren

 • tussen de 20 en 39 jaar: in deze periode ten minste drie keer
 • vanaf 40 jaar en ouder: eens in de 2-3 jaar
 • vanaf 65 jaar en ouder: om de 1-2 jaar.

Ook kinderen moeten hun ogen regelmatig door een oogarts laten controleren:

 1. Eerste onderzoek: tussen de 2 en uiterlijk 3 1/2 jaar
 2. Tweede onderzoek: voordat ze naar school gaan
 3. Vervolgens elke twee jaar - ook wanneer er geen duidelijke oogproblemen zijn. Zo kunnen vroege waarschuwingssignalen omtrent achteruitgang qua zicht vroegtijdig gesignaleerd worden.
 4. Alle vroeggeboren baby's en kinderen waarvan de ouders, broers of zussen loensen of zeer slecht zien moeten zo vroeg mogelijk onderzocht worden - wanneer ze tussen de 6 en 12 maanden oud zijn - en vervolgens regelmatig.

Welke screeningcontroles zijn beschikbaar?

 • Dit is de belangrijkste test. Alle brildragers zijn ermee vertrouwd. De oogzorgprofessional vraagt u letters of cijfers op te lezen en de richting van de opening in speciale ringen (Landolt ringen) te benoemen. Die hebben op het projectievlak allemaal verschillende afmetingen. De oogzorgprofessional controleert de afmetingen van de verschillende elementen die u moeiteloos kunt benoemen. Daarna wordt er door de oogzorgprofessional ook een proces uitgevoerd wat subjectieve refractie genoemd wordt. Nadat er diverse brillenglazen met verschillende sterktes zijn toegevoegd aan een apparaat wat pasbril genoemd wordt, geven we per brillenglas aan of we beter of slechter zien. De oogzorgprofessional optimaliseert eerst het brillenglas voor één oog, daarna voor het andere. Vervolgens is het belangrijk om de interactie van de ogen te controleren aan de hand van een binoculair onderzoek. Er kunnen ook andere testen gebruikt worden om zogenaamde 'geassocieerde heteroforie' te constateren. Dat kan vervolgens gecorrigeerd en soms behandeld worden.

  In het  eerste deel  van onze gratis online test simuleren we het testen van de prestaties van uw gezichtsvermogen op een scherm. Dit is niet bedoeld ter vervanging van onderzoeken die uitgevoerd worden door uw oogzorgprofessional. Het is eerder bedoeld om u een eerste indruk te geven van de kwaliteit van uw gezichtsvermogen.

  Tijdens oogonderzoeken wordt het refractief vermogen, wat nodig is om ontoereikend zicht te corrigeren, bepaald zonder aanpassingen (het automatisch aanpassen van het oog aan verschillende afstanden).

  0,00 dpt (dioptrie)

  normaal zicht (emmetropie)

  Afwijkingen van 0,00 dtp (dioptrie)

  ontoereikend zicht (ametropie)

  Bijv. sph +2,00 dtp (dioptrieën)

  verziendheid (hypermetropie) - ook met presbyopie (geleidelijke verlies van het concentratievermogen op objecten in de nabijheid bij het ouder worden). Hier wordt de term toevoeging (toevoegen) gebruikt

  Bijv. sph -1,00 dtp (dioptrieën)

  bijziendheid (myopie) Vermogens onder -6,00 dpt worden gezien als vergaande bijziendheid.

  Een cilinder van 1,00 dpt (dioptrieën)

  cilindrische ametropie (astigmatisme) - het oog ziet punten als staafjes of streepjes

 • In eerste instantie denkt u misschien dat deze test niet echt belangrijk is. Toch is contrastwaarneming van groot belang voor comfortabel zicht. Wanneer we contrastverschillen niet kunnen onderscheiden, dan kan dat tot vermoeide ogen leiden. We weten allemaal hoe het voelt als het contrast op ons computerscherm niet goed ingesteld is, of wanneer we proberen te lezen bij weinig licht.

  Het controleren van contrastwaarneming is belangrijk om eventuele veranderingen in ons gezichtsvermogen vast te stellen. Veranderingen in contrastgevoeligheid kunnen bijvoorbeeld duiden op glaucoom.

  In  deel 2  van onze online oogtest simuleren we contrastwaarneming. De test kan u een eerste indicatie geven dat uw contrastwaarneming niet zo goed is als het zou kunnen zijn. Uw oogzorgprofessional zal hier graag meer gedetailleerd naar kijken.

 • Wat iedereen kent als "kleurenblindheid" treft veel meer mannen dan vrouwen. Het is een genetische afwijking die wereldwijd maar liefst 180 miljoen mensen treft. Er zijn verschillende soorten brillenglazen beschikbaar.

  1. Mensen met deze aandoening kunnen bepaalde kleuren slechts in beperkte mate herkennen. Alle lichtgevoelige cellen – de rode, groene en blauwe kegeltjes – bevinden zich in het netvlies, maar sommige werken niet naar behoren. De meest voorkomende vorm van deze aandoening is de rood-groen stoornis.
  2. Gedeeltelijke kleurenblindheid: Bij deze vorm van de aandoening zijn sommige zintuiglijke cellen helemaal niet aanwezig of werken niet. Mensen die hierdoor getroffen zijn hebben slechts twee soorten receptoren die nog werken. Het resultaat: een aanzienlijk verminderde kleurwaarneming. Dit kan soms gevaarlijk zijn, vooral voor automobilisten die rood slechts zwak of helemaal niet kunnen waarnemen. Bij mist zien ze bijvoorbeeld alleen maar zwart in plaats van het rode achterlicht van een voertuig vóór hen.
  3. Volledige kleurenblindheid: Deze aandoening, ook bekend als achromatopsie, is erg zeldzaam. Mensen met deze aandoening kunnen helemaal geen kleurschakeringen waarnemen.

  Om een diagnose te stellen gebruiken oogzorgprofessionals drie verschillende onderzoeken: pseudo-isochromatische tafels, de Farnsworth-test en de anomaloscoop van Nagel.

  In  deel 3  van onze gratis online test kunt u aan de hand van kleurkaarten uw kleurwaarneming checken.

 • Astigmatisme is een soort refractie-afwijking (sterkte-afwijking) van het menselijk oog waarbij het hoornvlies meer of minder gekromd is in verschillende richtingen. Net als bij andere refractie-afwijkingen, kan astigmatisme geleidelijk veranderen, bijvoorbeeld naarmate de leeftijd toeneemt. Symptomen van  astigmatisme kunnen vermoeide ogen, hoofdpijn of problemen bij 's nachts (auto)rijden omvatten. Astigmatisme kan gecorrigeerd  worden met een goed afgestemde bril of contactlenzen.

  In  deel 4  kunt u uw ogen testen op astigmatisme.

  De test maakt gebruik van een symbool met zwarte lijnen in verschillende richtingen. Deze lijnen verschijnen in diverse grijstinten als uw ogen een vorm van astigmatisme hebben. Uw taak is om aan te geven of u verschillen ziet in de zwarte lijnen, wat een eerste teken van astigmatisme is.

 • Het gezichtsveld, dat wordt beschreven als de ruimte waarbinnen we licht waarnemen en objecten detecteren, kan beperkt worden door verschillende oogaandoeningen. Omdat deze aandoeningen geleidelijk kunnen verslechteren, kan ook het gezichtsveld na verloop van tijd achteruitgaan. Een intact centraal gezichtsveld is belangrijk voor bijvoorbeeld het lezen van een boek of het werken op kantoor. Het perifere gezichtsveld voorziet ons van belangrijke informatie, bijvoorbeeld tijdens het autorijden.

  In deel 5 zullen we u een Amslerraster laten zien om uw gezichtsveld te testen.

  De gezichtsveldtest gebruikt een rasterachtige structuur met een centraal punt om op te concentreren en is gebaseerd op de klinische Amslertest. Deze test wordt op een korte afstand van ca. 30 cm van het oog afgenomen en kan problemen met het centrale gezichtsveld opsporen. Er kunnen onregelmatigheden verschijnen in het rooster, zoals vervormde, ontbrekende of onderbroken lijnen. Belangrijk: als u uw eigen telefoon of scherm gebruikt, kan de grootte van het Amslerrooster afwijken van de aanbevolen grootte.


Deel dit artikel

 • 1

  Deze online zicht-screening-test is geen medische test en kan oogzorg door een opgeleide specialist niet vervangen. De test is niet bedoeld voor gebruik bij de diagnose van ziekten of andere aandoeningen, of bij de genezing, de verzachting, de behandeling of de preventie van ziekten. Dit onderzoek is alleen bedoeld om u een algemeen idee te geven over de sterkte van uw ogen en of een professionele ogentest aan te raden is.