Gezondheid + Bescherming

Kan de verkeerde bril of slecht licht uw ogen beschadigen?

Wij laten u zien wat er gebeurt wanneer uw ogen te hard moeten werken

16 oktober 2020
  • Kan de verkeerde bril of slecht licht uw ogen beschadigen?

Als uw bril niet optimaal is aangepast, kunt u uw volledig zichtpotentieel niet benutten. Dat kan uw levenskwaliteit aanzienlijk negatief beïnvloeden. Stel je even voor: een menu lezen in een restaurant wordt een nachtmerrie, of u voelt zich onzeker tijdens het autorijden. Dit roept verschillende vragen op: kunt u uw ogen beschadigen als uw bril te sterk is (overcorrectie) of te zwak (ondercorrectie)? Wat zijn de effecten als uw zichtvelden niet ideaal worden gecorrigeerd? Vormt vermoeidheid of onaangepast licht (te helder of te zwak) een risico voor uw ogen? BETER ZIEN geeft u een overzicht.

Beschadigt u uw ogen als uw bril niet optimaal is aangepast?

Nee! Een niet-optimale bril heeft op lange termijn geen invloed op de gezondheid van uw ogen. We moeten echter nog steeds een onderscheid maken tussen de ogen van een volwassene en de ogen van een kind, wiens ogen nog steeds in ontwikkeling zijn. Als een bril niet optimaal is afgestemd, kan dit zeker het zicht van kinderen en jongvolwassenen beïnvloeden. Kinderen zijn niet emmetropisch, wat betekent dat hun zicht niet ideaal is. Het zicht van een kind ontwikkelt zich progressief: eerst heel dichtbij, wanneer het naar zijn moeder kijkt, vervolgens het zicht dichtbij dat later nodig is om te schilderen of te lezen tot 3D-zicht veraf. Samengevat: deze lichte hyperopie is eigenlijk aanvankelijk voordelig voor kinderen en is iets waar kinderen na verloop van tijd aan wennen. Een bril kan kinderen helpen optimaal zicht te bereiken. Visuele afwijkingen beschadigen de ogen van volwassenen niet, ongeacht of ze bijziend of verziend zijn en of ze de verkeerde bril dragen. In plaats daarvan ‘leren’ uw ogen zich correct aanpassen op andere afstanden en passen ze hun visuele prestaties zo goed mogelijk aan volgens de specifieke situatie. Als dit gedurende een langere periode gebeurt en aanzienlijke inspanningen van uw ogen vergt, kunnen er zich merkbare symptomen voordoen.

Wat zijn de negatieve gevolgen indien een bril niet optimaal is aangepast?

Een bril die niet optimaal is aangepast aan de ogen van de drager kan leiden tot verschillende symptomen. Dit is een veelvoorkomend probleem: u merkt dat uw bril u geen ongeschonden zicht biedt. Dit leidt tot een subjectieve verslechtering van uw zicht. Dit veroorzaakt geen schade, maar vermoeit uw ogen wel. Uw ogen moeten dus ook harder werken. De mogelijke gevolgen zijn talloos en omvatten symptomen zoals hoofdpijn, nekpijn tot duizeligheid of dubbel zicht. Brandende of jeukende ogen zijn een ander symptoom. Deze zijn niet alleen het gevolg van het dragen van de verkeerde bril. Droge lucht kan ook de reden zijn. Een niet-optimale bril kan echter ook aanzienlijk bijdragen tot het probleem.

Kunt u uw ogen beschadigen door een niet-optimale bril te dragen gedurende een langere periode?

Nee, helemaal niet. Er zijn ook geen nadelen als uw zicht verslechtert en uw bril, die u op maat liet maken, niet langer de ideale correctie biedt. Mogelijk bent u zich zelfs niet bewust dat u niet uw volledig zichtpotentieel hebt, u raakt gewoon aan deze situatie. Een afwijking wordt vaak pas ontdekt door een objectieve bron, bijvoorbeeld wanneer u een rijbewijs aanvraagt.

Is de gloed van kunstmatig licht, zoals het scherm van een telefoon of laptop, even onschadelijk voor uw ogen?

Absoluut. Alleen rechtstreeks zonlicht kan gevaarlijk zijn omdat de lens van het oog het licht rechtstreeks op het netvlies focust. Dit is hetzelfde als het effect van een cameralens op de sensor. Dit volstaat om de cellen permanent te beschadigen door de schadelijke thermische effecten. U was ongetwijfeld ooit al kortstondig blind nadat u rechtstreeks naar de zon keek. Uw zicht wordt tijdelijk uitgeschakeld omdat de receptoren op uw netvlies overgestimuleerd worden. Wanneer u te lang naar de zon kijkt, kan dit leiden tot schade op lange termijn.

Normaal licht, zoals het licht van schermen van mobiele telefoons of laptops, is echter volledig onschadelijk. Zelfs langdurige gebruik vormt geen risico voor het oog. De redenen? Enerzijds zijn deze apparaten meestal gecontroleerd op veiligheid. Anderzijds heeft het menselijk oog ingebouwde mechanismen, zoals wimpers en wenkbrauwen, om dit voldoende te beschermen tegen irriterend en te fel licht. Zelfs automatische reflexen, zoals uw ogen dichtknijpen of sluiten, zorgen voor een doeltreffende lichtreductie. Dit zijn handelingen die u onbewust doet. Uw ogen beschermen zichzelf dus automatisch. Te veel licht bestaat dus niet!

Weet u overigens wat ‘visus’ hiermee te maken heeft?

Visus is het woord dat wordt gebruikt om het algemene gezichtsvermogen van uw ogen te beschrijven: hoe goed kunt u patronen en contouren onderscheiden, ongeacht of u een 20/20-zicht hebt of een afwijking hebt, of als u al dan niet een bril draagt. Deze waarde kan variëren van persoon tot persoon. De waarde wordt bepaald door een specifieke zichttest en is leeftijdsafhankelijk. Een goede gemiddelde visus is 1,0. Wanneer u jong bent, is uw visus tussen 1,0 en 1,6. Dit neemt echter af door de jaren heen. Mensen ouder dan 70 hebben vaak een waarde tussen 0,6 en 1,0. Voor autorijden is een visus van ten minste 0,7 vereist.

Deze visus speelt uiteraard een belangrijke rol wanneer uw bril wordt aangepast: uw opticien meet uw objectieve visuele visus en bepaalt vervolgens welke sterkte is vereist om duidelijk afgelijnde beelden op het netvlies te projecteren. De doelstelling: de hoogst mogelijke visus te bereiken.


Deel dit artikel